ВЕСТИ

30.03.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 27.03.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 

30.03.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.03.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

25.03.2015. Када власник не може у свој стан

Више од 5.000 старих власника добило је првостепена решења о враћању одузете имовине. Међутим, дуг је пут до коначног уласка у посед. Породица Огњановић већ две године не може у свој стан на Зеленом венцу, који је дат на чување службеници општине Стари град ...

 

24.03.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11951 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 24.03.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 

23.03.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.03.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја