ВЕСТИ

23.11.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.11.2015. године (без конфесионалне реституције)....

 

23.11.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 20.11.2015. године (без конфесионалне реституције)....

 

19.11.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

15992 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 18.11.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

06.11.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.11.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

06.11.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.11.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја