ВЕСТИ

27.04.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.04.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

27.04.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.04.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 

21.04.2014. СУ: Траже измену закона о реституцији

СУБОТИЦА - На територији Србије предато је око 73.000 захтева за реституцију. Чак 95 одсто од 2.000 грађана са севера Бачке тражи враћање одузетог пољопривредног земљишта. Они потражују укупно око 13.000 хектара, а до сада им је враћено свега 200, због чега ће суботичко Удружење грађана за поврат одузете имовине тражити измене закона како би се процес убрзао...

 

21.04.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

12619 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 21.04.2015. godine (bez konfesionalne restitucije) ...

 

20.04.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.04.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја