ВЕСТИ

8.2.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 5.2.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

8.2.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 5.2.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

04.02.2016. Савезу јеврејских општина у Србији годишње по 950.000 евра

Влада Србије је предложила да се Савезу јеврејских општина из републичког буџета годшње исплаћује 950.000 евра, на периоду од 25 година, почев од 1. јануара 2017. године....

 

02.02.2016. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

17247 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 02.02.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

01.02.2016. Црквена реституција - јануар 2016. године

Агенција за реституцију је у примени Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ бр. 46/2006), само у јануару месецу 2016. године, црквама и верским заједницама вратила право својине или дала право својине као накнаду у виду друге одговарајуће имовине на укупно 1.137 ha 56 a 98 m2 земљишта и 714 m2 објеката...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја