ВЕСТИ

18.05.2015. У Агенцији за реституцију 11.05.2015. одржана је конференција под називом „Холокауст и реституција“

На конференцији су учествовали: Страхиња Секулић, Јосеф Леви, Мајкл Девенпорт, Никола Дин, Горан Илић, судија Елен Хелер ...

 

18.05.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.05.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 

18.05.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.05.2015. године (без конфесионалне реституције). ...

 

12.05. 2015. Интензивиран рад на закону о имовини одузетој Јеврејима

Директор Агенције за реституцију Страхиња Секулић каже да је интензивиран рад на припреми посебног закона о јеврејској имовини одузетој током Холокауста...

 

27.04.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.04.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја