ВЕСТИ

19.9.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 16.9.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

19.9.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 16.9.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

5.9.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 2.9.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

5.9.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 2.9.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

29.08.2016. Бела кућа похвалила Србију због враћања имовине жртава Холокауста

Агенција за реституцију до сад је примила 53 захтева јеврејских општина а до сад је донела решења о враћању 12 пословних простора у Београду, укупне површине 700 квадрата...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја