ВЕСТИ

04.08.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 31.07.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

03.08.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

13908 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.07.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

29.07.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.07.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

29.07.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

4167 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.07.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

22.07.2015. Шта доносе измене Закона о реституцији

Измене и допуне Закона о реституцији олакшаће и убрзати процес враћања одузете имовине, најављују у надлежној Агенцији ...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја