ВЕСТИ

26.06.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 26.6.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

26.06.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 26.6.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

25.06.2015. Измене закона убрзавају реституцију

Добра вест за све оне који деценијама чекају да им држава врати давно одузету имовину јер би измене и допуне Закона о реституцији требало да олакшају процес враћања одузете имовине, али и да га убрзају ...

 

22.06.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 19.6.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

22.06.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 19.6.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја