Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Yazdır| Rss
 İstirdat Ajansı
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 İstirdat Ajansı
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 İstirdat Ajansı
Baş sayfa > Sık sorulan sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

I. ALINMIŞ MÜLK BİRKAÇ ADIMDA NASIL GERİ KAZANILIR?

1. Alınmış mülkün iadesinde ve tazminatında kimin hakkı vardır?

Cevap: Yerli ve yabancı bireylerin, bağışların ve kendi eski mülkünü yük işine dayanarak hak eden bazı tüzel kişilerin hakkı vardır.

2. Talep nereye teslim edilir?

Cevap: Talepler, iade talepleri kabul etmek amacıya özel olarak açılan gişesi olan postanelerden birinde teslim edilecektir (İade işlerine bakan postanelerin listesi ajansın ve Postanenin internet sitesinde yayınlanmıştır). Postaneler, sonra talepleri mülkün eski sahibinin, mülkün alındığı dönemdeki daim ikamet yerine göre Ajansın şubelerinden birine yönlendirmektedir (Belgrat, Novi Sad, Niş, Kragujevac).

3. Zaman sınırı nedir?

Cevap: Maliye Bakanlığı’nın web sitesinde yayınlanan duyurunun tarihinden itibaren 2 yıl, daha doğrusu 1.03.2014 tarihine kadar.

4. Alınan mülkün iade talebi başvurusu nasıl yapılır?

Cevap: Başvuru, ajans ve postanenin sitesinde yayınlanan, belirlenmiş ve zorunlu bilgilerle kanıtları (formda yıldızla işaretlenmiş) kapsayan formu doldurarak yapılmaktadır. Form postane şubelerinden, ya da İstirdat Ajansı’ndan da alınabilir.

4. 1. ZVİO FORMUNU TÜM BİLGİLERİ BİLDİĞİNİZ TAKDİRDE DOLDURUNUZ.

ZVİO formunu postanelerden alabilirsiniz, ya da İstirdat Ajansı’yla Postanenin internet sayfasından indirebilirsiniz. Bu form, talebin beraberliğinde teslim edilecek, yıldızla işaretli zorunlu bilgileri ve kanıtları kapsamaktadır (2. sayfada, sütun no II. ALINMIŞ MÜLKÜN BİLGİLERİ, yanlışlıkla yıldız koyulmamıştır. Tüm sütunların doldurulması zorunludur – alınmış mülkün cinsi ve ismi; yeri; mülkün görünümü ve durumu (durumunu biliyorsanız) ve 4. sayfada, sütün no III. TALEP EDENİN BİLGİLERİ, 3. kalem – TALEP EDENİN, ESKİ SAHİBİYLE YASAL BAĞI – yine yanlışlıkla yıldız konulmadı, ancak talep edenin, eski sahibiyle kıyasla statüsünü gösteren söz konusu sütunu doldurmak zorunluluktur).

4.2. ALINMIŞ MÜLKÜN SAHİPLERİYLE YASAL MİRASÇILARINA DAİR KANIT ELDE EDİNİZ.


Eski sahibi – birey için:

 • Yaşıyor ise Nüfus kayıt örneği (6 aydan eski olmayacaktır, ya da N.K.Ö. hologramlı ise süresizdir)
 • Vefat etti ise Ölüm kayıt örneği (veriliş tarihi önemsizdir)
 • Vatandaşlık, Nüfus kayıt örneğine, ya da Ölüm kayıt örneğine yazılmadıysa Vatandaşlık belgesi ve istenilen bilgileri doğrulayan diğer kanıtlar.
 • Hacizli mülk durumunda rehabilitasyon kararı, veya rehabilitasyon talep başvurusu kanıtı.


Eski sahibi – bağış için:

Bağışın kayıt olduğu defterden Kayıt örneği.


Talep eden – birey için:

 • Nüfus kayıt örneği (N.K.Ö. hologramlı değilse 6 aydan eski olmayacaktır). Şahıs evliyse, ya da soyadını değiştirdiyse Evlilik kayıt örneği (E.K.Ö.); Talep eden ve eski sahibinin aralarındaki bağın kanıtı olarak vefat eden yasal öncelleri için Ölüm kayıt örneği (Ö.K.Ö. - veriliş tarihi önemsizdir)
 • Temsillik için vekaletname (temsil eden şahıs avukat değilse vekaletname tasdikli olacaktır). ZUP – a göre talep edenin vekili avukat olmayabilir.
 • Talep edenin Sırbistan Cumhuriyeti’nde daimi ikameti yoksa ve hazırda vekili yoksa dokümanları teslim almak için vekalet.
 • Varsa vasiyet kararları (Talep eden ve eski sahibinin arasındaki tüm şahısların yasal bağları kanıtlayacak miras kararları), ya da Nüfus kayıt örneği (N.K.Ö.), talep edenin yasal öncelleri için Ölüm kayıt örneği ve alınmış mülkün eski sahibiyle talep edenin arasındaki yasal bağı kanıtlayacak diğer kanıtlar.

YÜKARIDA BELİRLENMİŞ KANITLARIN (Ö.K.Ö, N.K.Ö, E.K.Ö. ve diğer dokümanlar) ALINACAĞI YERLER, BELEDİYE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ VE TASDİK DAİRESİDİR.

VASİYET KARARININ ALINDIĞI YER, YETKİLİ BELEDİYE ya da ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.


Yabancı uyruklu talep eden için:

 • Talep eden yabancı ise ve vekili yoksa (kendisini avukat olmayan şahıs temsil ediyorsa tasdikli vekalet) dokümanları teslim almak için vekalet .
 • Temsil için tasdikli vekalet (tarafı temsil eden avukat değilse);
 • Yabancı ülkenin yetkili makamı tarafından verilecek, talep edene tazminat verilmediğine ve talep edenin uluslararası sözleşmesiz olmadığını doğrulayan onay belgesi

Yabancı ülkenin yetkili makamları tarafından verilmiş belgelerin tasdiki:

a) Tam belge yasallaştırılmasının başlatılması, yabancı ülkenin yetkili makamları (en çok Adalet Bakanlığı) tarafından yapılacak belge tasdiki, sonra da yabancı ülkede bulunan bizim konsolosluğumuz tarafından yapılan sözde “üst tasdik” (belgenin, güvenilirliğini tasdik eden diğer yetkili makamın mührünü içerdiğini tasdik eden tasdik) ve son olarak yabancı uyruklu talep edenin talebinin beraberliğinde verilen belgenin Sırpça’ ya çevirisini kapsamaktadır. Belgenin tam yasallaştırılması, Lahey Sözleşmesi’ni imzalamayan ve de Sırbistan Cumhuriyeti’yle iki taraflı Yasallaşmadan Muaf Sözleşmesi olmayan ülkeler içindir.

b) “Apostil” mührünün vurulmasını, sonra da Sırpça’ ya çeviriyi öngören, yabancı kamu belgelerinin yasallaştırılma gereği muafıyla ilgili olan Lahey Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeler (ABD’de – ABD’nin Devlet Bakanının ofisi);

c) İki ülkenin yetkili makamlarının verdiği belgeleri herhangi tasdikten muaf eden iki taraflı sözleşmesinin var olması (Yabancı ülkede ve ülkemizdeki yetkili makamlar tarafından verilen belgelerin aynı değerli olması. Mesela: Bosna ve Hersek, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve diğeri).

Kayıt örneğinin birkaç dilde verilme sözleşmesine, yani yabancı ülkelere teslim edilmek üzere bazı kayıt örneklerinin verilmesiyle ilgili olan 1956 tarihli Paris Sözleşmesi uyarınca uluslararası formun var olması durumunda kayıt örneklerini alma prosedürü özelliği (Veren makamın mühürlü kayıt defter örneğini teslim etmek yeterlidir).


Talep eden – bağış için:

 • Bağış Kayıt Örneği (Deftere girilmiş bilgiler kamuya açık olup APR’nin sitesinde bulunmaktadır. Bağış Kanunu’nun 30. Maddesine bakınız)
 • Temsil vekaleti (Vekili varsa)
 • Yasal haleflik kanıtı ve diğer kanıtlar

4.3. ALINMIŞ MÜLK İÇİN KAMULAŞTIRMA BELGESİNİ ALINIZ (kamulaştırma ve haciz kararı, alma kararı ve diğeri)

Kamulaştırma belgesinin alındığı yer:

 1. Tarih arşivi,
 2. Alınmış taşınmazın bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyenin mülkiyet - hukuk hizmetleri,
 3. Asliye Mahkemenin Arsa Kayıt Mahkemesi,
 4. Yetkili Kadastro Daireleri,

4.4. TAŞINMAZLIK KAYIT ÖRNEĞİNİ (En son taşınmaz kaydı, ZKUL örneği, mülkiyet belgesi ve diğeri), arsada binalar bulunuyorsa kadastro arsa planının suretini (taşınmazlar kadastrosu yetkili hizmetleri), ada parsel belgesini (yetkili kadastro daireleri) alınız.

 

5. Evraklar tasdiki – fotokopi çekimi - Belediye ya da mahkemede tasdik gişesinde yapılmaktadır.

6. Alınmış belgelerine istinaden ZVİO formuna girilmiş bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

7. Postanede talep başvurusunda bulunmak için 011/3607-505 telefon numarasını arayarak randevu alınız.

8. Talep başvurusunda bulunulduğuna dair dava numaralı, talebin yönlendirildiği İstirdat Ajansı şubesinde yapılan işlemleri takip fırsatı oluşturan belgenin alınması.

Aynı zamanda talep üzerine yapılacak karar davası için önemli olabilecek belgelerin toplanması (Hacizli mülk için rehabilitasyon prosedürünün sona ermesi, alınmış bina üzerine ekleme, inşa yapıldıysa binanın yasallaşması, Taşınmazlık kayıt örneğinin alınması – defterden en son kayıt, ZKUL kayıt örneğinin, mülkiyet belgesi, ada parsel belgesinin ve talebin beraberliğinde verilmesi zorunlu olmayan diğer evrakların alınması).

 

BİRÇOK ESKİ MÜLK SAHİBİ, MÜLK VE MİRASÇI OLDUĞUNDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR:

Kural no 1: Talebin sayısı, mülkün eski sahiplerinin sayısı kadar olacaktır.

Kural no 2: Talebin sayısı, yasal mirasçıların sayısı kadar olacak ya da mirasçılardan biri tüm mirasçıların adına talep başvurusunda bulunabilir, ancak talep başvurusunda bulunabilmesi için tüm yasal mirasçılar kendisine vekalet vermek zorundadırlar. Aynı zamanda, mirasçıların her biri, ZVİO formundaki tüm zorunlu bilgileri doldurarak ve Kanuna uygun olarak tüm zorunlu kanıtları vererek tek tek de talep başvurusunda bulunabilir.

Kural no 3: Bir sahibin birçok mülkü varsa formun II. ALINMIŞ MÜLKÜN BİLGİLERİ’ yle ilgili olan ikinci sayfasında, alınmış tüm mülklerle ilgili zorunlu olan tüm bilgileri yazmak ve talebin yanında verilecek tüm mülklerin kanıtlarını teslim etmek, sonra da zorunlu, ancak başvurudan sonra da teslim edilebilir kanıtları da teslim etmek şartıyla bir şahıs tek talep başvurusunda bulunulabilir. Talep başvurusunda fazla şahıs bulunursa 2. kural kullanılacaktır.

 

İSTİRDAT AJANSI TARAFINDAN GERÇEKLEŞECEK GÖREV İCABI (ex officio) KANITLARIN TOPLANMASI

Talep eden yabancı ise yabancı ülkeyle iki taraflı ve uluslararası sözleşmenin var olması.

 

 Preuzmite dokument ZVİO FORMU NASIL DOLDURULUR - ÖRNEK

 

II. ZVİO FORMUNDAKİ BİLGİLERİ DOLDURMAKLA ilgili sorular

1. Formda, bilgileri yazmak için ayrılan ve çevrilmiş alanda bazı bilgiler için yeterli yer olmadığından dolayı bilgiler, belirlenmiş ve çevrilmiş alanın altında bulunan belirli bilgilerin yazılmasına ayrılan alanın içine yazılabilir mi?

Cevap: Sığamayan bilgileri, ayrı temiz bir kağıda, bu ek bilgileri hangi istenilen bilginin yanına verdiğinizi belirterek yazabilirsiniz. Formu bilgisayarda dolduruyorsanız mülk, yasal ilişkiler ve diğer bölümlerde sütunları büyütebilirsiniz. Talep başvurusunda fazla kişinin bulunduğu takdirde formun 3. sayfasının – TALEP EDENE DAİR BİLGİLER kopyasını, talep edenin sayısı kadar çektirebilirsiniz (aynı mülk talip edenler – eski sahip olanlar).

2. E-ortamda doldurulduğu takdirde bilgileri yazmak için çevrilmiş alanın otomatik olarak büyümesine bakılırsa söz konusu olan, İstirdat Ajans’ın internet sitesinden indirilen bu talep e-ortamda doldurulabilir mi?

Cevap: Tabii ki evet.

3. Cadde (sokak) isimleri ve numaraları değiştiği için alınmış mülk bilgilerinin yazılacağı ikinci sayfadaki “yer” bölümüne caddenin, mülkün alındığı zamanki ismi ve numarası mı yoksa şimdiki ismi ve numarası mı yazılacak?

Cevap: Söz konusu isimlerle numaraları biliyorsanız onların yazılması iyi olur.

4. Alınmış mülkün sahibi evi ve içinde iş yerini kendi başına ve kendi imkanlarıyla inşa ettiği gerçeğini göz önünde bulundurursak mülkiyet hakkı ve mülk kamulaştırma belgelerinin bilgilerinin yazılacağı üçüncü sayfadaki alınmış mülk üzerinde mülkiyet hakkıyla ilgili bilgilerin yazılması gereken bölüme ne yazmak gerekiyor? Mülkiyet hakkı kanıtı olarak kamulaştırma kararındaki eski sahibin mülkünün kamulaştığı, adresli, kadastro parsel numaralı ve kadastro belediyeli beyanı yeterli mi?

Cevap: Evet, yeterlidir. Ancak eski satın alma sözleşmesi, eski ZKUL kayıt örneği, ya da tapu defter örneği elinizde varsa taleple beraber söz konusu belgeleri de vermek sizin lehinize olacaktır.

5. Dördüncü sayfada bağış bilgilerinin girileceği alanda (2. kalem, 1,2 ve 3. bentler) Eski sahiple yasal bağ olan 3. kalem de bulunmaktadır. Eski sahiple yasal bağ olan 3. kalemin olduğu alan, sadece bağış talepleri için mi yoksa önceki sayfadaki 1. kalemdeki bireyler için de mi geçerli?

Cevap: Eski sahiple yasal bağ öncellikle bireyler için geçerlidir. İade talebi başvurusunda bulunan bağışlar ise bağışlar için de geçerlidir.

Yani, vefat eden, eski mülk sahibinin yasal haleflerinin kim olduğunu kanıtlamak ve kendilerinin iade prosedürüne katılmaları için mülkün eski sahibinden sonar el koymanın nesnesi olmayan başka bir mülkün üzerindeki bir veraset kararı varsa vermeniz gerekmektedir. Veraset kararı elinizde yoksa eski mülk sahibiyle aranızdaki yasal bağı doğrulayacak başka kanıtları vereceksiniz (yasal atalarınızın, vefat ettiler ise Ölüm kayıt örneğini, hayattalar ise Nüfus kayıt örneğini ve benzeri).

6. Alınmış mülkün iade ve tazminat formunda, Eski sahiple ilgili bilgiler kısmında mülkün alındığı dönemdeki daimi ve geçici ikameti belirtmek lazım. Mülk haczi kararında eski sahibin ikamet yeri belirlenmişse forma bunu yazmak yeterli mi yoksa kanıt olacak başka bir evrak daha gerekli mi?

Cevap: Bilgiyi, karardan forma yazmak yeterlidir.

7. Ölüm kayıt örneğinde eski sahibin vatandaşlığı belirlenmiş. Forma bunu yazmak yeterli mi yoksa kanıt olacak başka belge gerekli mi?

Cevap: Ölüm kayıt örneğindeki bilgiyi forma yazmak yeterlidir.

8. Alınmış taşınmazın bilgilerini yazarken alınmış mülkün çeşidiyle ismini belirtmek gerekli. Söz konusu taşınmaz müstakil ev ise evin inşa edildiği arsa ayrı, evin kendisi ayrı mı yazılacak?

Cevap: Beraber yazılabilir. Mesela “kadastro parselinde ev ve arsa…”

9. Form, eski sahibin alınmış mülkün üzerinde mülkiyet hakkı bilgilerinin yazılmasını ön görmektedir. Mülkiyet belgesine ev satın alma sözleşmesi girilmişse (tarih, fiyat, alıcı – eski sahibi), sonra da aynı ev kamulaştırma belgesinde de belirlenmişse mirasçının satın alma sözleşmesinin kendisi yoksa forma bu bilgileri yazmak yeterli mi? (Ev, eski sahibinin mülkiyeti olmasaydı tabii ki alınamazdı!)

Cevap: Sadece alışveriş sözleşmesi belirtilsin.

 

III. TALEP EDENLE ilgili sorular

1. Selanik gönüllülerine verilmiş toprak istirdadın konusu olup olmadığını bilmek istiyorum. Tahvil istirdadın konusu mu?

Cevap: Toprak 1945 senesinden sonra alınmışsa ve kanıtınız /Karar, Yargı ve diğeri…/ varsa talep başvurusunda bulunmaya hakkınız var. Toprak, Selanik gönüllülerine I. Dünya Savaşı’na katılma liyakati olarak kralın kararıyla veriliyordu. Aynı bu toprak sonra, Selanik gönülleri olarak bu şekilde verilmiş toprağın üzerinde mülkiyet hakkıyla yazılmasına, yani hiç bu toprağa girip toprağı işlemesini gerçekten yapıp yapmadıklarına bakmadan alınmıştır. Bu yüzden toprak verilme kararı, sonra da Selanik gönüllerine bu şekilde verilmiş mülkün alınma, yani kamulaştırma kararlı yasal süreç var ise Alınmış Mülkün İade ve Tazminat Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca bu toprağın istirdadın söz konusu olabileceğini düşünmekteyiz. Elinizde var olan kanıtlarla talep başvurusunda kesin bulununuz. Tahvil istirdadın söz konusu değildir.

2. Birkaç mirasçı adına ortak talep başvurusunda bulunulduğu zaman mirasçıların Nüfus kayıt örneğinin dışında mülkiyet ve eski sahip belgelerini çoğaltmak gerekiyor mu?

Cevap: Tüm mirasçılar beraber bir, ya da ayrı formları doldurarak talep başvurusunda bulunacaklar. Hepsi bir formla başvurursa talep başvurusunu yapan sayfasını mirasçıların sayısı olduğu kadar kopya çektirip böyle doldurulmuş sayfayı talebin beraberliğinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu durumda mülk ve eski sahibiyle ilgili belgelerin çoğaltması gerekmemektedir. Bunun yanında, tüm talepçiler tarafından verilmiş tasdikli vekaletle aralarından birine hepsinin adına talep başvurusunda bulunması için yetki vermeleri durumu haricinde tüm talepçiler bizzat imzalamak zorunda oldukları için ZVİO formunun 5. sayfasını da talep edenlerin sayısı olduğu kadar kopya çektirmek gerekmektedir.

3. Büyükannemden, Macaristan Toplumu üyesi diye Sremski Karlovci’deki mülkü alınmıştır. Söz konusu mülkün iade talep başvurusunda bulunacağım için büyükannemin savaşta suç faaliyetlerine katılmadığına dair belgenin hangi makam tarafından verildiğini öğrenmek istiyorum. Sitenizde bununla ilgili ip uçlar olmadığına göre kimden yardım isteyebilirim?.

Cevap: Savaş katılımcısı olmadığına dair kanıt vermeye gerek yoktur.

4. Alınmış mülkün 2006 senesinde kaydı yaptıran, kayıt esnasında vefat eden annem Ljiljana Sumenkovic idi. Ben, onun oğlu Aleksandar Sumenkovic, dosyayı devralabilir miyim?

Cevap: O zamanlar alınmış mülkün kayıt taleplerini alan Belgrat’ta Gracanicka 8 adresinde yeri ve 3346-317 telefon numarası olan yetkili Kadastro Müdürlüğü’nden dosyayı devralabilirsiniz.

5. Kiralık binalarla şehir inşaat arsalarının kamulaştırılmasıyla 1959 senesinde Dedem, Djuric Radoslav’dan mülk alınmıştır. Sadece mülk haczi söz konusu olduğunda rehabilitasyon belgesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dedem 1883 tarihinde doğmuş I. Dünya Savaşı’nda beraber Arnavutluk’u geçtiği, Selanik Cephesinde bulunduğu Sırp ordusundaymış. II. Dünya Savaşı başladığında 1941 senesinde dedem 58 yaşında olup savaşa hiçbir şekilde katılamamıştır.

Cevap: Doğrudur. Sona ermiş rehabilitasyon sürecinin kanıtı, hüküm giydirilmiş şahsın yasal olarak geçerli rehabilitasyon mahkeme kararıdır. Süreç, yasal olarak sona ermemişse İstirdat Ajansı için kanıt, rehabilitasyon sürecinin başlatıldığına dair belgedir. Bu durumda İstirdat Ajansı, Kanun uyarınca rehabilitasyon sürecinin yasal olarak sona erinceye kadar mülk iade talebi üzerine başlatılmış mülkiyet haczi yasal başlıklı süreci durduracaktır.

6. Soruma cevap vermenizi rica ederim: Mülkü, 9 Mart 1945 tarihinden önce Askeri Mahkemece verilmiş yargı üzerine haczedilmiş, Yerli Mahkeme’nin 1946 tarihli kararıyla kamulaştırılmış şahsa rehabilitasyon gerekli mi?

Cevap: Evet, Yüksek Mahkemede rehabilitasyon sürecini başlatıp talebin beraberliğinde süreci başlattığınıza dair belge getirmeniz gereklidir.

 

IV. MÜLKİYET VE GEREKEN BELGELER ile ilgili sorular

1. Kiralık binalar (25m2 lik iş yeri) ve şehir inşaat arsaları kamulaştırması söz konusu olduğunda plan kopyasını da vermek gerekli mi?

Cevap: Gerekli değil, ancak belge – kamulaştırılmış binaların bulunduğu kadastro parselinin kopyası elinizde varsa, özellikle parselde birkaç bina bulunduğunda talebinizle beraber, ya da süreç içinde belgeyi vermeniz lehinize olacaktır.

2. Mülkü alınmış dedemin ve 2007 senesinde vefat eden annemin Ölüm kayıt örnekleri dışında annemin Nüfus kayıt örneği de gerekli mi?

Cevap: Evet, gerçekleri doğrulamak için lazımdır. Bunlar da: 1. Dedenizden sonra anneniz adına veraset kararı yok ise eski sahiple yasal bağı – Çünkü Nüfus kayıt örneğinde (NKÖ) kendisinin eski sahibin kızı olduğu görülüyor. Kendisinin vefat eden babasından – sizin dedenizden sonra başka bir mülkün yasal mirasçı olarak belirlendiği veraset kararı var ise kendisi için NKÖ lazım değildir; 2. Vatandaşlığı – Çünkü vatandaşlık Nüfus kayıt örneğine girildiyse NKÖ’ne bakılarak vatandaşlık gerçeğinin var olması tespit edilebilir.

3. İade talebi konusu olan binada iş yeri ve şehir inşaat arsası, bugün de 1959 senesindeki kamulaştırıldığındaki gibi aynı, değişmemiş şekilde bulunmaktadır. Bizim durumumuzda ada parsel belgesi gerekiyor mu?

Cevap: Ada parsel belgesi, aynı mülk olduğunu göstermektedir (kamulaştırma zamanındaki ve bugünkü). Aynı zamanda parselin yeni durumunu gösterir belgeye dayanarak Mülk kayıt örneği, RGZ’a bağlı Kadastro Dairesinden, bugünkü sahiplik durumuyla mülkün iadesini gerçekleştirecek makamın durumunu belirlemek amacıyla alınır (taşınmaz devletin mülkiyetinin altında ise Mülk İade ve Tazminat Kanunu’na uygun olarak natürel mülk iadesinin nesnesi olabilir) ve bu hizmetin karşılığında para alınmaz.

4. 1954 senesinde Secanj Balediyesi’ne bağlı Jasa Tomic yerinde babamdan tarım arazisi alınmıştır. Bu mülk 1991 senesinde bana geri verildi. Tarım arazisini Jasa Tomic yerindeki “Poljoprivredno dobro” nun kullandığı 1954 senesinden 1991 senesine kadarki dönem için tazminat hakkım var mı diye merak ediyorum.

Cevap: Kaybedilmiş gelir diye adlandırılan tazminata hakkınız yoktur.

5. Bir hariç tüm gereken evrakları göndermek üzere hazırladım. Tarım arazisi alınan (PZF 1953) dede Dragisav Pantic’in babasından veraset kararı yoktur. Tüm evraklarda, kararlarda ve saire mülkün dede Dragisav Pantic’ten alındığı yazılmaktadır. Bu sorun olabilir mi? Ya da kendisinin alınmış mülkü nasıl elde ettiğine dair karar lazım mı?

Cevap: Alınmış Mülk İade ve Tazminat Kanununun 2. Maddesi PZF Kanunu içermemektedir. Bu yüzden talep başvurusunda bulunmaya hakkınız yoktur.

6. Arazi toplulaştırması gerçekleştiyse (arası toplulaştırma belgesi alındı) iade talebi başvurusu sırasında taşınmaz belgesinin verilmesi isteniyor mu?

Cevap: Arazi toplulaştırma prosedürüne katılmış arazi için taşınmaz belgesini vermeye gerek yoktur.

7. Alınmış tarım, orman arazisi ve orman için yetkili belediyenin Jeodezi Kurumundan bilgiler lazım. İdareler bu bilgiler karşılığında eski sahiplerden ve mirasçılarından para almalı mı?

Cevap: Kadastro, alınmış parsellerin belirleme belgesini vermektedir ve bu hizmet bedelsizdir.

8. Alınmış mülkün eski sahipleriyle mirasçılarına iadesi sırasında devlet ve bu arazileri kullananlar iadeyi bilirkişinin yanında ve araziyi ölçerek mi yapmalı ve bunu kim karşılar? Bu sorular konusunda halkta karışıklık vardır. Bu yüzden halka olduğu gibi jeodezi kurumlarına da bunları açıklamak gereklidir.

Cevap: Arazinin doğal şeklinde eski sahibine iadesi gerçekleştiği kararda mülk hakkı verme sorusu, arazi kullanıcısına verilmiş araziyi eski sahibinin iyeliğine teslim etmesi emriyle düzenlenmiştir.

9. Sombor’dan yazıyorum. Şubat ayında KADASTRODAN alınan belge haricinde istirdat için gereken tüm evrakları hazırladım. Üç hafta önce ada parsel belgesinin çıkartılması için talep başvurusunda bulundum. İki hafta sonra biteceğini söylediler. Raporun bitip bitmediğini kontrol ettim ve İstirdat Ajansı’ndan Prosedür Talimatını bekledikleri söylendi. Bunun 1 Mart 2012 tarihinden önce bitmesi gerektiği için ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cevap: İstirdat Ajansı, herhangi Kadastro Dairesine, Sombor’dakine de talimat vermeye yetkili değildir. İstenilen belge, yasal süre içinde verilmezse Devlet Jeodezi Kurumu’na başvurabilirsiniz.

10. Kiralık Binalar ve İnşaat Arazilerinin Kamulaştırma Kanunu uyarınca (FNRJ Resmi Gazete no 52/58) alınmış inşaat arazisi istirdadı için belgeleri toplama süresinde vefat eden annem ve babamın tek yasal ardılı olarak alınmış mülkün alınmadan önceki ve sonraki belgelerini tarafıma vermelerini isteyerek Zrenjanin’deki Devlet Jeodezi Kurumu’na yazılı olarak başvurdum. Yazılı taleple beraber mülkün mülkiyetten alınmasıyla ilgili orijinal kararın kopyasını (taranmış karar verildi) ve sadece uzun sürelik ekim bedelinin ödendiği görüldüğü mülkün alınma bedeli kararını (taranmış karar verildi) verdim. Sunulan taleple belgelere baktıktan sonra Zrenjanin Devlet Jeodezi Kurumu’nun müdiresi istenilen belgeleri vermeyi, kamulaştırılmış arazi söz konusu olduğu ve kendisinin istirdat prosedürüne girmediği gerekçesiyle reddetti. Zrenjanin Devlet Jeodezi Kurumu’nun bu konudaki davranışıyla ilgili düşüncenizi paylaşma durumunuz varsa yapmanızı rica ederim.

Cevap: İstirdada hakkınız vardır. Devlet Jeodezi Kurumu’ndan alınmış parsellerin belirlenme belgesini çıkarttırınız. Arazi toplulaşması yapıldıysa bununla ilgili de belgeyi çıkarttırınız. Eski sahibinin, 15.02.1968 tarihinden sonra kamulaştırılmış arazisi için iade ve tazminata hakkı yoktur.

11. Alınmış Mülkün İade Kanunu uyarınca o zamanki müdürlüğe gereken tüm evrakları gönderdik ve bununla ilgili her şeyin yolunda olduğu teyit edildi. Yeni İstirdat Kanunu uyarınca tüm evrakları bize geri verdiler ve şimdi her şeye yeniden başlamak gerekli! Gereken neyse gördüm, ancak ben Novi Sad’lıyım, mülk ise Mladenovac’ta bulunmaktadır. Mirasçısı olduğum vefat edenler adına eski müdürlüğe gönderdiğim hologramsız /eski-tasdikli/ NKÖ ve ÖKÖ geçerli olur mu, ya da bütün bunları şimdi dedem, büyük annem, amcam, babam ve annem için olmak üzere hologramlı olarak mı çıkartmam gerekiyor? Ki bu, hafif denilmiş tuhaf olurdu çünkü insanlar doğup vefat etti ve elimde doğum vefat ettikleri ülkeler tarafından verilmiş orijinaller vardır!

Cevap: ÖKÖ 6 aydan eski olabilir, ancak talepçiler için NKÖ 6 aydan eski olamaz. Hologramlı NKÖ süresizdir.

12. Kendime yeni Vatandaşlık Belgesi ve NKÖ çıkartmam gerekir mi ve nüfus daireler bu belgelere para alıyor mu?

Cevap: Vatandaşlık belgesi gerekmiyor çünkü bu bilgi ÖKÖ ve NKÖ’ nde bulunmaktadır (vatandaşlık belgelerde varsa). Vatandaşlık belgelerde yoksa talep başvurusunda bulunan şahıs için zorunlu kanıt olarak Vatandaşlık belgesi Sizin için gereklidir.

13. Önceden sunulan talep belgelerine bir şey ekleme prosedürünün ne olduğunu söylemenizi rica ederim.

58 senesinin Kiralık Bina ve İnşaat Arazilerin Kamulaştırma Kanunu’na dayanarak kamulaştırılmış inşaat arazilerin tazminat talebi söz konusudur. Kamulaştırma sürecinin kanıtı olarak o zamanki tüm Novi Sad belediyesi için Karar verilmiştir. Sonradan bizim parselimizin de belirlendiği alınmış parsellerin listesini de aldık. Bu liste sözü geçmiş Kararın bir parçasıdır ve bunu da dosyaya eklemek isteriz.

Cevap: Doküman eklemesini postane gişesinde yapabilirsiniz (sunduğunuz talepte olduğu gibi). Postane çalışanlarına ekleme söz konusu olduğunun altını çizip talep başvurusunda size verilen belgeyi de almanız bizim tavsiyemizdir.

14. Rehabilitasyon ya da sunulmuş talep kanıtı zorunlu belgesinin ifadesini açıklamanızı rica ederim. Belgenin lazım olup olmadığını, neyle alakalı olduğunu anlayamadım çünkü vurulmuş, geçerli/orijinal evrakları olan mülkü alınmış adam söz konusudur.

Cevap: Rehabilitasyon sürecinin sona erdiğine dair kanıt, bireyin devlet düşmanı, işgalcinin yardımcısı ve benzeri diye hüküm giydirilmesinin yasal sonucu olan MÜLK HACZEDİLMESİNDE gereklidir. Belirtilen durumda kanıt, Hüküm giydirilmiş şahsın rehabilitasyonuyla ilgili yasal olarak geçerli mahkeme kararıdır. Süreç, yasal olarak sona ermemişse kanıt, Yüksek Mahkemede, İstirdat Ajansı’na verilecek hüküm giydirilmiş şahsın rehabilitasyon sürecinin başlatıldığına dair onay belgesidir. Ve bu durumda Ajans, Kanuna uygun olarak alınmış mülkün iade talebi üzerine başlatılan yasal esaslar uyarınca mülkün haczi olan süreci rehabilitasyon sürecinin yasal olarak sona ermesine kadar durduracaktır.

15. Taşınmaz kayıt defter örneği veya arazi kayıt defter örneği nereden alınıyor? Taşınmaza el koyma kararında parsel numarası, el koyulmuş arazi ve el koyulmuş her şey. Devlet Jeodezi Kurulu’nun eski ve yeni ölçüm belirleme belgesi nereden alınıyor? Neyle ilgili ve mülkün Sopot’ta, bizim ise Novi Sad’da bulunduğumuz gözün önünde bulundurulursa belge nasıl alınır?

Cevap: Her şey taşınmazın bulunduğu kadastro çalışma alanında Devlet Jeodzi Kurumu’nun yetkili Kadastro Dairesi’nden alınır.

16. Büyükannem, erkek kardeşleri ve kız kardeşinin vefat eden teyzelerinin (hala) kamulaştırılmış evinin iade talebinde bulunmaları lazım.

a) Büyükannem kendisi talep başvurusunda bulunacak. Taleple beraber kardeşlerinin Nüfus kayıt örneklerini, ya da benzer evrakları vermesi gerekiyor mu?

b) Talepte bulunduğu ev şu an aynı ismi olmayan bir cadde/sokakta bulunuyordu. Bu yüzden evin orada bulunduğu nasıl kanıtlanabilir diye merak ediyorum. Arşivden belge aldı. Belirlenme nasıl ve nerede yapılabilir?

c) Talebin beraberliğinde hangi evrakları vermek gerekli ve onlar nereden alınır?

Cevap:

a) Eski ve artık hayatta olmayan mülk sahibi (mülkü alınmış şahıs) için ÖKÖ, talep başvurusunda bulunan için ise NKÖ gereklidir. Büyükanneniz kendi başına talep başvurusunu yapacaksa kardeşleri için Defter kayıt örnekleri lazım değildir.

b) Mülk belirlenme konusunda yetkili Kadastro Dairesi, Parsel belirlenme belgesini (mülkün alınma dönemindeki mülkün bulunduğu parselin hangi bugünkü parseline denk olduğunu gösterir) verebilir. Sizin de bu belgeyi istemeniz lazımdır.

c) Gereken belgeler konusunda yukarıda belirtilen Defter kayıt örnekleri ve parsel belirlenme belgesinin dışında yukarıda belirtilen kadastro belgesiyle belirlenmiş parseller için Arazi defter örneği, ya da taşınmaz belgesi (taşınmaz kadastrosu yürürlüğe girdiyse). Bunun yanında bir de mülkün eski sahibiyle talepte bulunanın arasındaki yasal bağ kanıtı (veraset kararı, yasal bağı kanıtlayan defter kayıt örnekleri ve saire).


V. MİRASÇILAR’la ilgili sorular

1. Vefat eden eski mülk sahibinin diğer mirasçıları ve yasal halefleri, kamulaştırılmış mülkün üzerinde iade haklarını aramak istemiyorlar. Bu hakları sadece benim kazanmamı isteyip Kabul ediyorlar. Talebimle beraber vermem üzere tarafıma verecekleri bununla ilgili beyan verip yetkili mahkemede tasdik etmek istiyorlar.

Mülkün iade haklarından lehime vazgeçtikleri böyle, tasdikli beyan Ajans tarafından Kabul edilir mi?

Cevap: Adınıza hakkından vazgeçmeyi düşünen resmi – tüzel kişilerin hepsi, mülk iade talebinde (tek tek) bulunmaları gerekir. Sonra mülkün doğal iadesi için yasal koşullar oluşursa süreç esnasında Ajansın önünde mülkün paylaştırma şekli konusunda bir sözleşme imzalayabilirsiniz.

2. Dedemin babasının torunu olarak İstirdat talebinin yanında verilecek belgeleri hazırlamakta olduğum için Alınmış mülkün iade ve tazminat talebinin (İstirdat talebi) yanında verilecek belgelerle ilgili Size yazıyorum.

Talebin beraberliğinde mülkün eski sahibinden sonar – benim durumumda dedemin babasından sonar veraset kararı da mı verilecek diye cevap vermenizi rica ederim. Bunu, sitenizde bulunan talep formunda veraset kararının zorunlu olduğu yazılmaktadır. Diğer tarafta Alınmış Mülkün İade ve Tazminat Kanunu’nun 42. Maddesiyle mülkün eski sahibiyle yasal bağın, kayıt örnekleri, veraset kararı, tüzel kişi kayıt örneği, yani talepte bulunanla eki sahibin arasındaki yasal bağı kesin olarak belirleyecek diğer kanıtın verilmesiyle kanıtlanacağı öngörülmüştür. Yukarıda yazılanlardan yasal bağın başka kanıtlarla da kanıtlanabileceği için veraset kararının, İstirdat talebinin yanına verilecek zorunlu kanıt olmadığı anlaşılmakta. Aynı kanunun 47. Maddesiyle kullanıcılar olarak eski sahibin haleflerinin, varsa veraset kararına dayanarak, böyle bir karar yoksa sunulmuş belgelerden tüm yasal haleflerin şüphesiz belirlenebilecek durumunda eski sahibin halefleri belirlenmesi öngörüldü. Aynı maddeyle sıfatı veya payı belirlenemezse haleflerin mahkemeye yönlendirileceği öngörüldü. Bu yazılanlardan da veraset kararının İstirdat talebiyle beraber verilecek zorunlu kanıt olmadığı anlaşılmaktadır.

Cevap: Tarafın elinde veraset kararı varsa aynısını vermek gereklidir. Elinde bu karar yoksa Ölüm kayıt örneği, Nüfus kayıt örneği ve talepte bulunanın eski sahipten sonra yasal mirasçı olduğunu doğrulayacak diğer kanıtları vermek gerekmektedir. Bu hakikat doğrulanamazsa talepte bulunan, bu hakikatin belirlenmesi için mahkemeye yönlendirilecektir.

3. Eski mülk sahibinin birden fazla halefi varsa kaç tane İstirdat talebi sunulur?

Cevap: Talepte bir formda beraber ya da tek tek tüm halefler bulunacaktır. Bir formda olacaksa talepte bulunanlarla ilgili olan sayfayı talepte bulunanların sayısı kadar çoğaltınız ve formun böyle doldurulmuş sayfasını taleple beraber veriniz.

4. Alınan mülk vasiyet kapsamındaydı. Sonra o mülk alındı ve haliyle veraset sürecinde verasete gireceklere tabi olamadı. İade hakkı sadece vasiyetteki mirasçının mı, yani onun yasal mirasçılarının, ya da bu hak, o zamanki vasiyetin kapsamına girmeyen diğer mirasçıların da mı olur?

Cevap: Vasiyet öneme alınmadan tüm yasal haleflerin mülkün iadesine ve tazminata hakkı vardır.

 


 Alınmış mülkün iade ve tazminat talebi başvurusu için randevu alınır