Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
Насловна страна » Архива » Вести Агенције из 2013. године (јануар - мај)

Вести Агенције из 2013. године (јануар - мај)

30.05.2013. Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

83.633 m² градског грађевинског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 29. мајем 2013. године

 Враћене шуме и шумско земљиште

 

30.05.2013. Враћене шуме и шумско земљиште

725.58.44 ha шума и шумског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 29. мајем 2013. године

Враћене шуме и шумско земљиште по општинама:

 Враћене шуме и шумско земљиште

 

30.05.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 29.05.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 65.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште. 

 

28.05.2013. Текст о реституцији из Вечерњих новости

Агенција за реституцију упозорава на отпоре повраћају имовине старим власницима. Узурпатори не желе да се одрекну зараде. Претње директору свакодневне

Цео текст можете погледати на сајту: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:435789-Restitucija-Oteto-se-tesko-napusta

 

28.05.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

3337 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 27.05.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

27.05.2013. Враћене шуме и шумско земљиште

682.82.61 ha шума и шумског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 24. мајем 2013. године

Враћене шуме и шумско земљиште по општинама:

 Враћене шуме и шумско земљиште

 

27.05.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.05.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 65.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

24.05.2013. Јавни позив на усмену расправу

Агенција за реституцију - Јединица за конфесионалну реституцију у предмету по захтеву Евангеличке хришћанске црквене општине а.в. Фекетић за враћање земљишта објављује jавни позив на усмену расправу која ће се одржати дана 12.6.2013. године (среда), са почетком у 10.00 часова, у просторијама Агенције за реституцију-Јединице за конфесиналну реституцију, Београд, Немањина 4, IV спрат, канцеларија бр. 9.

Јавни позив на усмену расправу

 

22.05.2013. Заштитник грађана похвалио рад Агенције за реституцију

Заштитник грађана Саша Јанковић предао је 15. марта 2013. године Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji/godisnji-izvestaji у којем је похвалио рад Агенције за реституцију и истакао да је у извештајном периоду остварена „изузетна сарадња Заштитника грађана и Агенције“.

 

21.05.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

3250 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 20.05.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

20.05.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.05.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 64.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

15.05.2013. Враћене шуме и шумско земљиште

666.87.75 ha шума и шумског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 15. aприлом 2013. године

Враћене шуме и шумско земљиште по општинама:

 Враћене шуме и шумско земљиште

 

15.05.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

3184 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 14.05.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

13.05.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.05.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 63.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

13.05.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

3095 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 29.04.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

29.04.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 26.04.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 60.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

24.04.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

3015 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 22.04.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

23.04.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.04.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 60.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

16.04.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2935 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 15.04.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

15.04.2013. Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

75.761 m²неизграђеног градског грађевинског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 15. априлом 2013. године

Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште по општинама:

 Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

 

15.04.2013. Враћене шуме и шумско земљиште

593.59.41 ha шума и шумског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 15. aприлом 2013. године

Враћене шуме и шумско земљиште по општинама:

 Враћене шуме и шумско земљиште

 

12.04.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.04.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 60.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

09.04.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2846 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 08.04.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

08.04.2013. Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

70.587 m² неизграђеног градског грађевинског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 08. априлом 2013. године

Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште по општинама:

 Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

 

05.04.2013. Извештај о раду Агенције за реституцију за 2012. годину

Влада Републике Србије дала је сагласност на Годишњи извештај о раду Агенције за реституцију за 2012. годину, који је донео Управни одбор Агенције за реституцију на седници од 26. фебрауара 2012. Ово решење је објављено у Службеном гласнику РС, бр. 30/13 од 2. априла 2013. године.

Комплетан текст Извештаја о раду Агенције за реституцију доступан је на интернет презентацији Агенције, под опцијом „Општа акта“, као и у документу у прилогу.

Преузмите извештај

 

02.04.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2767 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 01.04.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

26.03.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2692 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 25.03.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

25.03.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.03.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 58 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

21.03.2013. Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

64.233 m² неизграђеног градског грађевинског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 20. мартом 2013. године

 Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

 

19.03.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2596 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 18.03.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

18.03.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.03.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 58 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.03.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2523 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 11.03.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

05.03.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2446 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 04.03.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

01.03.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 28.02.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 58.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.02.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2331 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 25.02.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

19.02.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2254 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 18.02.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

18.02.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 14.02.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 45.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.02.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2179 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 11.02.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

08.02.2013. Европски парламент подржава Агенцију за реституцију

Цитирамо део резолуције Европског парламента о враћању имовине у Републици Србији:

,,Европски парламент је задовољан досадашњим радом Агенције за реституцију. Позивамо власти Републике Србије да обезбеде неопходне административне и финансијске услове Агенцији како би могла да настави свој независан рад. Подржавамо реституцију у натури у свим случајевима где је то могуће.

Истичемо да је потребно ангажовати се у погледу стицања државне својине од стране физичких лица, затим пописати комплетно државну имовину и донети Закон о планирању и изградњи у складу са европским прописима.

Обратити пажњу на то да је градско грађевинско земљиште било предмет незаконитих стицања и да је било на мети организованих криминалних група и појединаца за прање новца.“

 

08.02.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 07.02.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 45.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

06.02.2013. Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

56.939 m² неизграђеног градског грађевинског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 01. фебруаром 2013. године.

Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште по општинама:

 Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

 

06.02.2013. Посета Јеврејској општини Суботица

 Посета Јеврејској општини Суботица


Представници Агенције за реституцију, у оквиру своје законске обавезе пружају стручне помоћи подносиоцима захтева, боравили су 31.1.2013. године у Суботици у радној посети Јеврејској општини Суботица. У разговорима са представницима Јеврејске општине Суботица размотрена су питања реституције имовине, констатовано обострано задовољство досадашњим учинцима на реституцију имовине Јеврејској општини Суботица и размотрене могућности за што ефикасније решавање преосталих захтева реституције.

 Посета Јеврејској општини Суботица

 

06.02.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

2084  јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 05.02.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

04.02.2013. Увид у предмете преко нета

Агенција за реституцију је свим грађанима који су поднели захтев за враћање одузете имовине омогућила да путем интернета погледају своје предмете и информишу се о току поступка пред Агенцијом.

Teкст и видео запис преузети су са интернет презентације Радио телевизије Војводине.

 Увид у предмете преко нета

 

29.01.2013. Решењем Агенције за реституцију враћено је 1.600 квадратних метара неизграђеног градског грађевинског земљишта у центру Београда

После вишедеценијске неправде наследници Властимира Власте Петровић дочекали су да им одузето буде враћено и то у натуралном облику. Реч је о неизгађеном градском грађевинском земљишту укупне површине 1.600 квадратних метара које се налази у ул. 27 марта.

Властимир Петровић познатији као мајстор Власта је био солунски борац и индустријалац. У почетку је израђивао фијакере да би по завршетку рата отишао на усавршавање у Беч за израду аутомобилских каросерија. Мајстор Власта је уједно био оснивач и власник аутомобилске радионице за израду аутомобила, као и једне од најмодернијих гаража тог времена. О тој гаражи ,,Београд“ сви су говорили, била је једна од највећих и најлепших гаража на Балкану, капацитета од око 120 аутомобила у приземљу и око 100 аутомобила на спрату, a колико је била велика говори и податак да су сви реквизити и кулисе Народног позоришта били смештени на горњем спрату гараже за време реновирања самог позоришта. Такође, на овом простору је 1937. године произведен први аутобус натериторији Краљевине Југославије.

 Враћено неизграђено градско грађевинско земљиштe     Враћено неизграђено градско грађевинско земљиштe

Један од законских наследника одузете имовине, Славољуб Петровић, иначе син бившег власника, који је 1926. годиште, напомиње да је за њега најважније да је имовина поново у рукама власника, да није важно колико она заправо вреди. За њега је очевина непроцењива и то с разлогом, јер је на месту где је некада била велелепна гаража постојала и кућа у којој је он рођен и у којој је живео све док Немци нису умарширали и преузели тај простор.

Од куће су Немци направили канцеларије, а гаража „Београд“ је преименована у ,,Фарберајтшафт 533“. Петровићи су се надали, према речима једног од наследника, да ће комунистичко време донети бољитак и да ће моћи да се поново врате у свој дом и наставе да раде на стварању аутомобилске индустрије. Међутим, ни по завршетку Другог светског рата ни по прогону Немаца Петровићи се нису вратили кући, а ступањем на снагу Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта 1959. године дефинитивно је сва њихова имовина прешла у дрштвену својину.

 Враћено неизграђено градско грађевинско земљиштe

,,Заиста се захваљујемо Агенцији за реституцији на залагању, правда је коначно задовољена“, речи су наследника Славољуба Петровића. Решење о враћању имовине уручио им је у просторијама Агенције за реституцију саветник за враћење одузете имовине Бојана Томашевић.

 

29.01.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

1957 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.01.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

28.01.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.01.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 40.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

28.01.2013. Информација за јавност

Агенција за реституцију, у сарадњи са ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, омогућила је свим странкама које су поднеле захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење да путем апликације на званичној интернет презентацији Агенције за реституцију www.restitucija.gov.rs разгледају списе својих предмета и на тај начин се обавештавају о току поступка пред Агенцијом. У овој електронској бази скениран је сваки документ који се и физички налази у предмету, па грађани могу да остваре непосредан увид у свој предмет са било ког места путем инернета, као и да штампају сву документацију која се налази у предмету.

Агенција за реституцију је први државни орган у Републици Србији који је обезбедио овакво софтверско решење и могућност грађанима да остваре своје законско право увида у списе предмета, а на овај начин омогућено је свакој странци да то учини у свако време и на сваком месту, путем интернета. Ова апликација ће свакако дати и снажан допринос максималној транспарентности спровођења поступка враћања одузете имовине и обештећења, а што је и један од основних услова за његово законито и ефикасно спровођење, све у складу са обавезом коју је држава Србија преузела доношењем Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. Осим тога, Агенција на овај начин жели да да свој допринос развијању модерне управе која мора да буде, у складу са важећим законима, истински сервис грађана Републике Србије.

За све додатне информације о начину коришћења ове електронске базе предмета сва заинтересована лица могу се обратити ИНФО центру Агенције на број телефона 011 3061 398 и 011 3061 387, као и на званичној интернет презентацији Агенције за реституцију www.restitucija.gov.rs.

 

25.01.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

1819 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 24.01.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

21.01.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.01.2013. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 40.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

21.01.2013. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

1702 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 15.01.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

09.01.2013. Jaвне расправе заказане у Агенцији за реституцију

1663 јавних расправа заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 08.01.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

04.01.2013. Jaвне расправе заказане у Агенцији за реституцију

1645 јавних расправа заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 03.01.2013. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

03.01.2013. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 31.12.2012. године (без конфесионалне реституције).

Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 40 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја