LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Насловна страна» Прописи » Прописи о одузимању имовине

Прописи о одузимању имовине

 1. ОДЛУКА О ПРЕЛАЗУ У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ИМОВИНЕPDFDOC
 2. ЗАКОН О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И КОЛОНИЗАЦИЈИPDFDOC
 3. ЗАКОН О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И УНУТРАШЊОЈ КОЛОНИЗАЦИЈИPDFDOC
 4. ЗАКОН О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И УНУТРАШЊОЈ КОЛОНИЗАЦИЈИPDFDOC
 5. ОДЛУКА О УСТАНОВИ СУДА ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА
  ПРОТИВ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИPDFDOC
 6. ОДЛУКА О СУДУ ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ
  СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИPDFDOC
 7. ЗАКОН О СУЗБИЈАЊУ НЕДОПУШТЕНЕ ШПЕКУЛАЦИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ
  САБОТАЖЕPDFDOC
 8. ЗАКОН О ЗАБРАНИ ИЗАЗИВАЊА НАЦИОНАЛНЕ, РАСНЕ И ВЕРСКЕ
  МРЖЊЕ И РАЗДОРАPDFDOC
 9. ЗАКОН О ЗАШТИТИ НАРОДНИХ ДОБАРА И ЊИХОВОМ УПРАВЉАЊУPDFDOC
 10. ЗАКОН О КОНФИСКАЦИЈИ ИМОВИНЕ И ИЗВРШЕЊУ КОНФИСКАЦИЈЕPDFDOC
 11. ЗАКОН О ПОТВРДИ И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
  КОНФИСКАЦИЈИ ИМОВИНЕ И О ИЗВРШЕЊУ КОНФИСКАЦИЈЕPDFDOC
 12. ЗАКОН О ОДУЗИМАЊУ РАТНЕ ДОБИТИ СТЕЧЕНЕ ЗА ВРЕМЕ
  НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ОКУПАЦИЈЕPDFDOC
 13. ЗАКОН О ПОТВРДИ И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ
  РАТНЕ ДОБИТИ СТЕЧЕНЕ ЗА ВРЕМЕ НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ОКУПАЦИЈЕPDFDOC
 14. ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕPDFDOC
 15. ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
  ЈУГОСЛАВИЈЕPDFDOC
 16. ЗАКОН О ОДУЗИМАЊУ ДРЖАВЉАНСТВА ОФИЦИРИМА И ПОДОФИЦИРИМА
  БИВШЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ КОЈИ НЕЋЕ ДА СЕ ВРАТЕ У ОТАЏБИНУ
  И ПОДОФИЦИРИМА ВОЈНИХ ФОРМАЦИЈА КОЈИ СУ СЛУЖИЛИ ОКУПАТОРУPDFDOC
 17. ЗАКОН О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ НАРОДА И ДРЖАВЕPDFDOC
 18. ЗАКОН О СУЗБИЈАЊУ НЕДОПУШТЕНЕ ТРГОВИНЕ, НЕДОПУШТЕНЕ
  ШПЕКУЛАЦИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ САБОТАЖЕPDFDOC
 19. ЗАКОН О ПРЕЛАЗУ У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ИМОВИНЕ
  И О СЕКВЕСТРАЦИЈИ НАД ИМОВИНОМ ОДСУТНИХ ЛИЦАPDFDOC
 20. ЗАКОН О ПОСТУПАЊУ СА ИМОВИНОМ КОЈУ СУ ВЛАСНИЦИ МОРАЛИ
  НАПУСТИТИ У ТОКУ ОКУПАЦИЈЕ И ИМОВИНОМ КОЈА ИМ ЈЕ ОДУЗЕТА ОД
  СТРАНЕ ОКУПАТОРА И ЊЕГОВИХ ПОМАГАЧАPDFDOC
 21. ЗАКОН О ПОТВРДИ И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСТУПАЊУ
  СА ИМОВИНОМ КОЈУ СУ СОПСТВЕНИЦИ МОРАЛИ НАПУСТИТИ У ТОКУ
  ОКУПАЦИЈЕ И ИМОВИНОМ КОЈА ИМ ЈЕ ОДУЗЕТА ОД СТРАНЕ ОКУПАТОРА
  И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧАPDFDOC
 22. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОПШТЕНАРОДНЕ ИМОВИНЕ И ИМОВИНЕ ПОД
  УПРАВОМ ДРЖАВЕPDFDOC
 23. ЗАКОН О НАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВАТНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋАPDFDOC
 24. УРЕДБА О АРОНДАЦИЈИ ДРЖВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА
  ОПШЕДРЖВНОГ ЗНАЧAЈАPDFDOC
 25. ОДЛУКА НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ О
  ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ ВРАЋАЊА КОЛОНИСТА У ЊИХОВА РАНИЈА
  МЕСТА ЖИВЉЕЊАPDFDOC
 26. ЗАКОН О ПОСТУПАЊУ СА НАПУШТЕНОМ ЗЕМЉОМ КОЛОНИСТА У
  АУТОНОМНОЈ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКОЈ ОБЛАСТИPDFDOC
 27. ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ ДОДЕЉИВАЊА ЗЕМЉЕ КОЛОНИСТИМА И АГРАРНИМ
  ИНТЕРЕСЕНТИМА У АУТНОМНОЈ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКОЈ ОБЛАСТИPDFDOC
 28. ЗАКОН О ЛИКВИДАЦИЈИ АГРАРНЕ РЕФОРМЕPDFDOC
 29. ОСНОВНИ ЗАКОН О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИPDFDOC
 30. ОСНОВНИ ЗАКОН О ПОСТУПАЊУ СА ЕКСПРОПРИСАНИМ И
  КОНФИСКОВАНИМ ШУМСКИМ ПОСЕДИМАPDFDOC
 31. КРИВИЧНИ ЗАКОНИКPDF
 32. ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ КАЗНИ, МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И
  ВАСПИТНО-ПОПРАВНИХ МЕРАPDFDOC
 33. УРЕДБА О ИМОВИНСКИМ ОДНОСИМА И РЕОРГАНИЗАЦИЈИ СЕЉАЧКИХ
  РАДНИХ ЗАДРУГАPDFDOC
 34. ЗАКОН О НАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ НАЈАМНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКОГ
  ЗЕМЉИШТАPDFDOC
 35. ЗАКОН О ИСКОРИШЋАВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАZIP
 36. ЗАКОН О ОДРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАДОВИМА И
  НАСЕЉИМА ГРАДСКОГ КАРАКТЕРАPDFDOC
 37. ЗАКОН О ОТКУПУ ПРИВАТНИХ АПОТЕКАPDFDOC
 38. ЗАКОН О ПОТВРДИ И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ
  И ДЕЛОВАЊУ КРЕДИТНОГ СИСТЕМАPDF
 39. УРЕДБА О РЕВИЗИЈИ ДОЗВОЛА ЗА РАД И ЛИКВИДАЦИЈИ ПРИВАТНИХ
  КРЕДИТНИХ ПРЕДУЗЕЋАPDF
 40. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВАТНИХ КРЕДИТНИХ ПРЕДУЗЕЋАPDF
 41. УКАЗ ПРЕДСЕДНИШТВА ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ
  НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У. БР. 392 ОД 8. МАРТА 1947. ГОДИНЕPDF

 


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја