ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana» Propisi » Propisi o oduzimanju imovine

Propisi o oduzimanju imovine

 1. ODLUKA O PRELAZU U DRŽAVNU SVOJINU NEPRIJATELJSKE IMOVINEPDFDOC
 2. ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZACIJIPDFDOC
 3. ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I UNUTRAŠNJOJ KOLONIZACIJIPDFDOC
 4. ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I UNUTRAŠNJOJ KOLONIZACIJIPDFDOC
 5. ODLUKA O USTANOVI SUDA ZA SUĐENJE ZLOČINA I PRESTUPA
  PROTIV SRPSKE NACIONALNE ČASTIPDFDOC
 6. ODLUKA O SUDU ZA SUĐENJE ZLOČINA I PRESTUPA PROTIV
  SRPSKE NACIONALNE ČASTIPDFDOC
 7. ZAKON O SUZBIJANJU NEDOPUŠTENE ŠPEKULACIJE I PRIVREDNE
  SABOTAŽEPDFDOC
 8. ZAKON O ZABRANI IZAZIVANJA NACIONALNE, RASNE I VERSKE
  MRŽNJE I RAZDORAPDFDOC
 9. ZAKON O ZAŠTITI NARODNIH DOBARA I NJIHOVOM UPRAVLJANJUPDFDOC
 10. ZAKON O KONFISKACIJI IMOVINE I IZVRŠENJU KONFISKACIJEPDFDOC
 11. ZAKON O POTVRDI I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
  KONFISKACIJI IMOVINE I O IZVRŠENJU KONFISKACIJEPDFDOC
 12. ZAKON O ODUZIMANJU RATNE DOBITI STEČENE ZA VREME
  NEPRIJATELJSKE OKUPACIJEPDFDOC
 13. ZAKON O POTVRDI I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU
  RATNE DOBITI STEČENE ZA VREME NEPRIJATELJSKE OKUPACIJEPDFDOC
 14. ZAKON O DRŽAVLJANSTVU DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJEPDFDOC
 15. ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE
  JUGOSLAVIJEPDFDOC
 16. ZAKON O ODUZIMANJU DRŽAVLJANSTVA OFICIRIMA I PODOFICIRIMA
  BIVŠE JUGOSLOVENSKE VOJSKE KOJI NEĆE DA SE VRATE U OTADŽBINU
  I PODOFICIRIMA VOJNIH FORMACIJA KOJI SU SLUŽILI OKUPATORUPDFDOC
 17. ZAKON O KRIVIČNIM DELIMA PROTIV NARODA I DRŽAVEPDFDOC
 18. ZAKON O SUZBIJANJU NEDOPUŠTENE TRGOVINE, NEDOPUŠTENE
  ŠPEKULACIJE I PRIVREDNE SABOTAŽEPDFDOC
 19. ZAKON O PRELAZU U DRŽAVNU SVOJINU NEPRIJATELJSKE IMOVINE
  I O SEKVESTRACIJI NAD IMOVINOM ODSUTNIH LICAPDFDOC
 20. ZAKON O POSTUPANJU SA IMOVINOM KOJU SU VLASNICI MORALI
  NAPUSTITI U TOKU OKUPACIJE I IMOVINOM KOJA IM JE ODUZETA OD
  STRANE OKUPATORA I NJEGOVIH POMAGAČAPDFDOC
 21. ZAKON O POTVRDI I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU
  SA IMOVINOM KOJU SU SOPSTVENICI MORALI NAPUSTITI U TOKU
  OKUPACIJE I IMOVINOM KOJA IM JE ODUZETA OD STRANE OKUPATORA
  I NJIHOVIH POMAGAČAPDFDOC
 22. ZAKON O ZAŠTITI OPŠTENARODNE IMOVINE I IMOVINE POD
  UPRAVOM DRŽAVEPDFDOC
 23. ZAKON O NACIONALIZACIJI PRIVATNIH PRIVREDNIH PREDUZEĆAPDFDOC
 24. UREDBA O ARONDACIJI DRŽVNIH POLJOPRIVREDNIH DOBARA
  OPŠEDRŽVNOG ZNAČAJAPDFDOC
 25. ODLUKA NACIONALNOG KOMITETA OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE O
  PRIVREMENOJ ZABRANI VRAĆANJA KOLONISTA U NJIHOVA RANIJA
  MESTA ŽIVLJENJAPDFDOC
 26. ZAKON O POSTUPANJU SA NAPUŠTENOM ZEMLJOM KOLONISTA U
  AUTONOMNOJ KOSOVSKO-METOHIJSKOJ OBLASTIPDFDOC
 27. ZAKON O REVIZIJI DODELJIVANJA ZEMLJE KOLONISTIMA I AGRARNIM
  INTERESENTIMA U AUTNOMNOJ KOSOVSKO-METOHIJSKOJ OBLASTIPDFDOC
 28. ZAKON O LIKVIDACIJI AGRARNE REFORMEPDFDOC
 29. OSNOVNI ZAKON O EKSPROPRIJACIJIPDFDOC
 30. OSNOVNI ZAKON O POSTUPANJU SA EKSPROPRISANIM I
  KONFISKOVANIM ŠUMSKIM POSEDIMAPDFDOC
 31. KRIVIČNI ZAKONIKPDF
 32. ZAKON O IZVRŠENJU KAZNI, MERA BEZBEDNOSTI I
  VASPITNO-POPRAVNIH MERAPDFDOC
 33. UREDBA O IMOVINSKIM ODNOSIMA I REORGANIZACIJI SELJAČKIH
  RADNIH ZADRUGAPDFDOC
 34. ZAKON O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG
  ZEMLJIŠTAPDFDOC
 35. ZAKON O ISKORIŠĆAVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTAZIP
 36. ZAKON O ODREĐIVANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRADOVIMA I
  NASELJIMA GRADSKOG KARAKTERAPDFDOC
 37. ZAKON O OTKUPU PRIVATNIH APOTEKAPDFDOC
 38. ZAKON O POTVRDI I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU
  I DELOVANJU KREDITNOG SISTEMAPDF
 39. UREDBA O REVIZIJI DOZVOLA ZA RAD I LIKVIDACIJI PRIVATNIH
  KREDITNIH PREDUZEĆAPDF
 40. PRAVILNIK O POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVATNIH KREDITNIH PREDUZEĆAPDF
 41. UKAZ PREDSEDNIŠTVA PREZIDIJUMA NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE
  NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U. BR. 392 OD 8. MARTA 1947. GODINEPDF

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja