ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana » O Agenciji » Nadležnost Agencije

Nadležnost Agencije

Agencija za restituciju (Agencija) osnovana je Zakonom o vraćanju (restituciji) oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/2011) radi vođenja postupka i odlučivanja o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenja, pružanja stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vođenja evidencije propisane zakonom, izveštavanja Vlade godišnje, preko ministarstva nadležnog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti, kao i obavljanja drugih poslova propisanih zakonom (član 55).

Sedište Agencije je u Beogradu. Agencija ima područne jedinice u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, koje se osnivaju za teritoriju opština prema propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (član 53), kao i jedinicu za konfesionalnu restituciju u Beogradu. Agencija preuzima predmete, sredstva za rad, arhivu i zaposlene u Direkciji za restituciju (član 63. stav 2).

Po zahtevu za vraćanje imovine Agencija, kao javna agencija, postupak vodi preko područnih jedinica, a u skladu sa Zakonom o vraćanju (restituciji) oduzete imovine i obeštećenju i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak (član 40. stav 1).

Nadležnost područne jedinice Agencije utvrđuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu bivšeg vlasnika u Republici Srbiji u vreme oduzimanja imovine. U slučaju da nije moguće odrediti mesnu nadležnost na navedeni način, nadležna je područna jedinica Agencije koju odredi direktor Agencije (član 44).

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama, ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o vraćanju (restituciji) oduzete imovine i obeštećenju i statutom (član 52).


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja