Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
Насловна страна » Архива » Вести Агенције из 2020. године

Вести Агенције из 2020. године

22.12.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.12.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 537.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.12.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.12.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 537.000 m².

 

14.12.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.12.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 535.700 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

14.12.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 11.12.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 535.700 m².

 

1.12.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 27.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 535.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

1.12.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 535.500 m².

 

23.11.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 535.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

23.11.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 20.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 535.000 m².

 

17.11.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 9.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 534.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

17.11.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 12.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 534.000 m².

 

10.11.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 533.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

10.11.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.11.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 533.500 m².

 

26.10.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 23.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 532.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.10.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 23.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 532.000 m².

 

19.10.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 16.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 532.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

19.10.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 16.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 532.000 m².

 

12.10.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 9.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 531.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.10.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 9.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 531.000 m².

 

5.10.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 2.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 528.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

5.10.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 2.10.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 528.500 m².

 

7.9.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 4.9.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА:Површина наведених објеката износи преко 527.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

7.9.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 4.9.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 527.000 m2.

 

31.8.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 28.8.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА:Површина наведених објеката износи преко 527.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

31.8.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 28.8.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 527.000 m2.

 

24.8.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.8.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА:Површина наведених објеката износи преко 527.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

24.8.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 21.8.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 527.000 m2.

 

10.8.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 7.8.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА:Површина наведених објеката износи преко 523.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

10.8.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 7.8.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 523.500 m2.

 

03.08.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 31.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 523.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

03.08.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 31.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 523.500 m2.

 

20.07.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 523.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

20.07.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 17.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 523.000 m2.

 

14.07.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 523.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

14.07.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 10.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 523.000 m2.

 

06.07.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 03.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 523.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

06.07.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 03.07.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 523.000 m2.

 

30.06.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 26.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 522.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

30.06.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 26.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 522.500 m2.

 

22.06.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 19.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 522.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.06.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 19.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 522.000 m2.

 

15.06.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 12.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 522.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

15.06.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 12.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 522.000 m2.

 

09.06.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 05.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 521.600 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

09.06.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 05.06.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 521.600 m2.

 

01.06.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 29.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 521.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

01.06.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 29.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 521.000 m2.

 

25.05.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 520.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

25.05.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 22.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 520.500 m2.

 

18.05.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 520.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

18.05.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 520.000 m2.

 

11.05.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 08.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 519.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

11.05.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 08.05.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 519.500 m2.

 

05.05.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 30.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 519.300 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

05.05.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 30.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 519.300 m2.

 

28.04.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 519.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

28.04.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 519.000 m2.

 

21.04.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 16.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 518.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

21.04.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 16.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 518.000 m2.

 

13.04.2020. Јавни позиви на усмену расправу путем видео-конференцијске везе

 Преузмите позив за предмет 46-001698/2014

 Преузмите позив за предмет 46-001711/2014

 Преузмите позив за предмет 46-009864/2012

 Преузмите позив за предмет 46-026585/2014

 

11.04.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 518.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

11.04.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 10.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 518.000 m2.

 

06.04.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 03.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 517.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

06.04.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 03.04.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 517.000 m2.

 

30.03.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 27.03.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 517.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

30.03.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.03.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 517.000 m2.

 

23.03.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.03.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 517.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

23.03.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 20.03.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 517.000 m2.

 

09.03.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.03.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 515.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

09.03.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.03.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 515.500 m2.

 

02.03.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 28.02.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 513.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

02.03.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 28.02.20202. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 513.000 m2.

 

26.02.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.02.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 511.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.02.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 21.02.20202. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 511.500 m2.

 

11.02.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 07.02.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 510.800 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

11.02.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 07.02.20202. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 510.800 m2.

 

04.02.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 31.01.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 510.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

04.02.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 31.01.20202. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 510.000 m2.

 

29.01.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.01.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 509.600 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

29.01.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.01.20202. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 509.600 m2.

 

13.01.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.01.2020. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 509.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

13.01.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 10.01.20202. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 509.000 m2.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја