Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
Насловна страна » Архива » Вести Агенције из 2015. године

Вести Агенције из 2015. године

31.12.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 31.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 314.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

31.12.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 31.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 314.000 m2.

 

29.12.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

16809 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 29.12.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

25.12.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 311.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

25.12.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 25.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 311.500 m2.

 

18.12.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 309.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

18.12.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 309.000 м2.

 

16.12.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

16574 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 16.12.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

11.12.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 307.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

11.12.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 11.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 307.500 m2.

 

7.11.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 4.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 306.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

7.11.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 4.12.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 306.000 м2.

 

02.12.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

16326 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 01.12.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

30.11.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закЉучно са 27.11.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 303.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, поЉопривредно и шумско земЉиште.

 

30.11.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.11.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 303.000 м2.

 

23.11.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.11.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 302.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

23.11.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 20.11.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 302.500 m2.

 

19.11.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

15992 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 18.11.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

06.11.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.11.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 300.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

06.11.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.11.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 300.000 m2.

 

04.11.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

15729 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 04.11.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

30.10.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 30.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 298.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

30.10.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 30.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 298.500 m2.

 

27.10.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 26.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 297 000 m2.

 

23.10.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

15497 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 22.10.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

16.10.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 16.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 291.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

16.10.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 16.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 291.500 m2.

 

12.10.2015. Амбасада Албаније остаје Србији

Дипломатско-конзуларне виле ни по новом Закону о реституцији неће бити враћане. Стари власници потражују осам зграда, седишта страних мисија у Београду...

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Вечерњих новости:

 Амбасада Албаније остаје Србији

 

12.10.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 9.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 290.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.10.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 9.10.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 290.000 m2.

 

9.10.2015. Девенпорт похвалио Србију за све ефикаснији процес реституције

Мајкл Девенпорт је уочи састанка са директором Агенције за реституцију Страхињом Секулићем рекао да се ЕУ интересује за процес...

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Blic:

 Девенпорт похвалио Србију за све ефикаснији процес реституције

 

6.10.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

15173 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 6.10.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

5.10.2015. Нови Сад: Враћено 275 некретнина

Нови Сад други град у Србији по броју решених захтева за повраћај одузете имовине. Бивши власници реституцијом добили 16 зграда, 235 локала, 24 стана...

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Вечерњих новости:

 Нови Сад: Враћено 275 некретнина

 

5.10.2015. Римокатоличка црква хоће и касарну Гарде у Београду

Римокатоличка црква захтева враћање четири пута више имовине у реституцији од пописане. На списку ове верске заједнице и други војни објекти, гробља, приватне задужбине...

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Вечерњих новости:

 Римокатоличка црква хоће и касарну Гарде у Београду

 

2.10.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 2.10.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 286.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

2.10.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 2.10.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 286.500 m2.

 

24.9.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.9.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 284.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

24.9.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.9.2015.. године (без конфесионалне реституције)...

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 284.000 m2.

 

23.9.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

14918 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 23.9.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

22.9.2015. Стоти објекат враћен у Лесковцу, Панчеву и Палилули

Успешна реституција непокретне имовине у Републици Србији настављена је враћањем стотог објекта у појединим градовима и општинама, међу којима су Лесковац, Панчево и Палилула.

Закључно са 22.09.2015. године, бившим власницима и законским наследницима враћено је више од четири хиљаде пословних и стамбених јединица. У структури враћене имовине предњаче пословни простори и стамбене зграде, а одмах затим станови као посебни делови зграда.

Решењима Агенције за реституцију некадашњим власницима враћено је и нешто више од осам хиљада хектара пољопривредног и шумског земљишта.

 

18.9.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.9.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 282.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

18.9.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.9.2015.. године (без конфесионалне реституције)..

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 282.000 m2.

 

15.9.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.9.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 281.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

15.9.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 11.9.2015.. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 281.000 m2.

 

15.9.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

14599 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 11.9.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

8.9.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 4.9.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 279.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

8.9.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 4.9.2015.. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 279.000 m2.

 

03.09.2015. Мрежа за реституцију: Подршка у разбијању монопола

Мрежа за реституцију у Србији у потпуности подржава чврсту решеност председника Владе Србије Александра Вучића, да се, како истиче та организација, неподношљиво стање у коришћењу државног пољопривредног земљишта коренито промени и коначно заведе ред у газдовању са овом државном својином.

Текст преузет са интернет портала новосадског листа Дневник.

 Мрежа за реституцију: Подршка у разбијању монопола

 

31.8.2015. Враћање имовине Српском православном манастиру Студеница

Решењем Агенције за реституцију од 31. августа ове године, Српском православном манастиру Студеница је враћено право својине на укупно 965 ха 30 а 66 м2 земљишта. Уз до сада враћених 479 ха 06 а 89 м2, Српском православном манастиру Студеница је укупно у поступку реституције враћено 1.444 ха 37 а 55 м2, као и зграда „Карађорђев конак“, чиме је у највећем делу окончан поступак реституције једном од најзначајнијих и најпознатијих манастира у оквиру Српске православне цркве.

 

26.08.2015. Имовина фолксдојчера чека старе власнике

Од 76.000 захтева којим се пред Агенцијом за реституцију потражује одузета имовина око две хиљаде је оних које су поднели наследници фолксдојчера. То је изненађујуће мањи број од очекиваног, имајући у виду да је на овим просторима некада живело скоро пола милиона Немаца, кажу у надлежној агенцији.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Радио Телевизије Србије.

 Имовина фолксдојчера чека старе власнике

 

26.08.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

14390 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 25.08.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Увећајте табелу

 

12.08.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

14150 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 12.08.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

04.08.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 31.07.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 273 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

03.08.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

13908 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.07.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

29.07.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.07.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 272 000 m2.

 

29.07.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

4167 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.07.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

22.07.2015. Шта доносе измене Закона о реституцији

Измене и допуне Закона о реституцији олакшаће и убрзати процес враћања одузете имовине, најављују у надлежној Агенцији. Међутим, враћањем имовине национализоване после Другог светског рата, нису задовољни сви грађани, јер у власништву државе остаје имовина оних који нису поднели захтеве за повраћај, сматрајући да ће њихов део припасти рођацима, а не држави.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Радио Телевизије Србије.

 Шта доносе измене Закона о реституцији

 

17.07.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 17.07.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 271 000 m2.

 

17.07.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.07.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 271 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

8.07.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

13542 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 7.07.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

26.06.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 26.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 263.500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.06.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 26.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 263.500 m2.

 

25.06.2015. Измене закона убрзавају реституцију !

Добра вест за све оне који деценијама чекају да им држава врати давно одузету имовину јер би измене и допуне Закона о реституцији требало да олакшају процес враћања одузете имовине, али и да га убрзају.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Радио-телевизије Војводине:

 Измене закона убрзавају реституцију

 

22.06.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 19.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прекo 260.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.06.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 19.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 260.000 m2.

 

19.06.2015. Јавнa расправa у Нишу

У Нишу 16 јуна 2015. године, одржана je Јавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењy.

Видео запис преузет са интернет презентације „Youtube-a”.

 

15.06.2015. Секулић: Враћање пољопривредног земљишта у Војводини

Око 10.000 подносилаца захтева за реституцију ускоро би могло да оствари право на повраћај пољопривредног земљишта у Војводини.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Дневне новине "Блиц"

 Секулић: Враћање пољопривредног земљишта у Војводини

 

10.06.2015. И амбасаде враћају старим власницима!

У току је јавна расправа о изменама закона о реституцији, који би омогућио враћање зграда у којима су поједине амбасаде, али и пољопривредног земљишта.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације  “Б92”

 И амбасаде враћају старим власницима

 

12.06.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 12.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 257.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.06.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 12.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 257.000 m2.

 

11.06.2015. Гостовање Директора Аг. за рест. Страхиње Секулића у емисији Радар РТВ Војводина

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Радио-телевизије Војводине:

 Гостовање Директора Аг. за рест. Страхиње Секулића у емисији Радар РТВ Војводина

 

11.06.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

13292 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 9.06.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Преузмите табелу

 

10.06.2015. И амбасаде враћају старим власницима !

Грађанима земљиште из комасације и зграде дипломатских мисија. Захтеви за десетак амбасада и 96.000 хектара укрупњеног земљишта

Tекст и видео запис преузети са интернет презентације „Вечерњих новости“.

 И амбасаде враћају старим власницима

 

9.06.2015. Јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећења

 Јавна распарава у Београду

 Јавна распарава у Крагујевцу

 Јавна распарава у Нишу

 Јавна распарава у Новом Саду

 

5.06.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 5.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 255.000 m2.

 

5.06.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 5.6.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прек 255.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

29.05.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 29.05.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 252.000 m2.

 

29.05.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 29.05.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи прек 252.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

25.05.2015. Реституција на сомборски начин

СОМБОР - Враћање имовине у процесу реституције у Сомбору је добро почело, а највећи проблеми су у вези са пољопривредним земљиштем и пословним простором некадашњих друштвених предузећа.

Tекст и видео запис преузети са интернет презентације Радио-телевизије Војводине:

 Реституција на сомборски начин

 

25.05.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 22.05.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 250.000 m2.

 

25.05.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.05.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 250.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

18.05.2015. У Агенцији за реституцију 11.05.2015. одржана је конференција под називом „Холокауст и реституција“

На конференцији су учествовали: Страхиња Секулић, Јосеф Леви, Мајкл Девенпорт, Никола Дин, Горан Илић, судија Елен Хелер

Страхиња Секулић
директор Агенције за реституцију

HE Yossif Levy
Амбасадор Израела у Београду

Мајкл Девенпорт
шеф Делегације Европске уније у Србији

Никола Дин Специјални изасланик
за питања холокауста

Горан Илић председник Удружења
јавних тужилаца Србије

Елен Хелер Светска јеврејска
организација за реституцију, ВЈРО

Страхиња Секулић
директор Агенције за реституцију

 

18.05.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.05.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 246.000 m2.

 

18.05.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.05.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 246.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.05. 2015. Интензивиран рад на закону о имовини одузетој Јеврејима

Директор Агенције за реституцију Страхиња Секулић каже да је интензивиран рад на припреми посебног закона о јеврејској имовини одузетој током Холокауста, и да ће закон сигурно бити донет. У Београду одржана конференција "Холокауст и реституција".

 Интензивиран рад на закону о имовини одузетој Јеврејима

 

27.04.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.04.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 239 000 m2.

 

27.04.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.04.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 239 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

21.04.2014. СУ: Траже измену закона о реституцији

СУБОТИЦА - На територији Србије предато је око 73.000 захтева за реституцију. Чак 95 одсто од 2.000 грађана са севера Бачке тражи враћање одузетог пољопривредног земљишта. Они потражују укупно око 13.000 хектара, а до сада им је враћено свега 200, због чега ће суботичко Удружење грађана за поврат одузете имовине тражити измене закона како би се процес убрзао.

Tекст и видео запис преузети са интернет презентације Радио-телевизије Војводине:

 Траже измену закона о реституцији

 

21.04.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

12619 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 21.04.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

20.04.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.04.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 235 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

20.04.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 17.04.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 235 000 m2.

 

14.04.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 03.04.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 227 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

14.04.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 03.04.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 227 000 m2.

 

14.04.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

12384 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 07.04.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

30.03.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 27.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 226 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

30.03.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

ННАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 226 000 m2.

 

25.03.2015. Када власник не може у свој стан

Више од 5.000 старих власника добило је првостепена решења о враћању одузете имовине. Међутим, дуг је пут до коначног уласка у посед. Породица Огњановић већ две године не може у свој стан на Зеленом венцу, који је дат на чување службеници општине Стари град.

Текст и видео преузети са интернет презентације Радио Телевизије Србије....

 Када власник не може у свој стан

 

24.03.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11951 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 24.03.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

23.03.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 224 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

23.03.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 20.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 224 000 m2.

 

16.03.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 13.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 222 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

16.03.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 13.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 222 000 m2.

 

13.03.2015. Мрежа за реституцију подржава предлог Заштитника грађана

Мрежа за реституцију у Србији подржала је предлог измена Закона о враћању одузете имовине и обештећењу које је предложио Заштитник грађана Саша Јанковић.

Текст преузет са интернет презентације Радио телевизије Србије.

 

13.03.2015. Заштитник грађана поднео Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању имовине и обештећења

Изменом Закона о враћању имовине и обештећења обезбедило би се ефикасније и сврсисходније остваривање права грађана на враћање земљишта које је било предмет комасације, стоји у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о враћању имовине и обештећења, који је упућен Народној скупштини.

Текст преузет са интернет презентације Заштитника грађана.

 

11.03.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11637 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 10.03.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

09.03.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 217 000 m2.

 

09.03.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.03.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 217 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

04.03.2015. Пресуда Врховног касационог суда

У прилогу се налази пресуда Врховног касационог суда Узп. бр. 397/2014 од 05. фебруара 2015. године којом је потврђен став Агенције за реституцију у односу на враћање у сусвојину пољопривредног земљишта у поступку реституције.

 Пресуда Врховног касационог суда

 

26.02.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11299 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 25.02.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

19.02.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 13.02.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 209 000 m2.

 

19.02.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 13.02.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 209 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

11.02.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11006 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 10.02.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

10.02.2015. Општине на губитку због конверзије земљишта

Стручњаци упозоравају да је најпре требало донети Закон о власништву над земљиштем, па онда приватизовати имовину предузећа. Како кажу, лоша законска решења злоупотребљавају поједини инвеститори – уништавајући предузећа зарад препродаје грађевинског земљишта.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Радио Телевизије Србије...

 Општине на губитку због конверзије земљишта

 

10.02.2015. Знак питања на приватизацију „Варош капије“

Прикупљање понуда за продају београдског хотела "Сплендид" обустављено је док се не оконча судски спор који стари власници воде у поступку реституције. Међутим, у Угоститељском предузећу "Варош капија" и даље страхују да ће бити продати. У надлежној агенцији кажу да ниједно друштвено предузеће неће бити продато док се не заврши процес реституције.

Тескт и видео запис преузети са интернет презентације Радио Телевизије Србије...

 Знак питања на приватизацију „Варош капије“

 

10.02.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.02.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 206 500 m2.

 

10.02.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.02.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 206 500 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

02.02.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 30.01.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 204 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

02.02.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 30.01.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 204 000 m2.

 

30.01.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

10660 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.01.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

26.01.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 23.01.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 202 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.01.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 23.01.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 202 000 m2.

 

26.01.2015. Прописима до поштовања воље задужбинара

Задужбинарство у Србији развило се после Првог светског рата. После Другог светског рата, често се није поштовала воља задужбинара, имовину је одузимала држава, а задужбинама се мењала намена.

Текст и видео запис преузети са интернет презентације Радио телевизије Србије...

 Прописима до поштовања воље задужбинара

 

21.01.2015. На подручју Војводине Агенција вратила 520 објеката

Ове године Агенција за реституцију предност ће дати враћању одузете имовине у натуралном облику.

Tекст преузет са интернет презентације „Дневник“..

 Наследници дочекали 520 кућа, станова, локала

 

20.01.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 16.01.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 200 000 m2.

 

20.01.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 16.01.2015. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 200 000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

19.01.2015. Усвојени Програм рада и Финансијски план Агенције за реституцију за 2015. године

У прилогу се налазе усвојени текстови Програма рада и Финансијског плана Агенције за реституцију за 2015. годину.

 Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за реституцију за 2015. Годину

 Програм рада Агенције за реституцију за 2015. Годину

 Финансијски план Агенције за реституцију за 2015. годину

 

15.01.2015. Враћање имовине одузете за време Другог светског рата

Враћање имовине српским јеврејима: Народ готово уништен, некретнине без наследника.

Видео преузет са интернет презентације „Вечерње новости“..

 Враћање имовине одузете за време Другог светског рата

 

13.01.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

10114 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 13.01.2015. године (без конфесионалне реституције)

 Увећајте табелу

 

12.01.2015. Шта кочи реституцију пољопривредног земљишта у Србији

Поступак реституције, односно враћања имовине старим власницима спроводи се добрим темпом и он би могао бити окончан за највише годину и по дана да нема проблема код пољопривредног земљишта због непостојеће евиденције, али и отпора да се то учини, указали су данас стручњаци.

Видео преузет са интернет презентације Тањуга.

 Шта кочи реституцију пољопривредног земљишта у Србији

 

08.01.2015.Секулић: Бирократија успорава реституцију пољопривредног земљишта

Директор Агенције за реституцију Страхиња Секулић изјавио је данас да бирократске структуре и они који често немају стварну моћ одлучивања успоравају реституцију пољопривредног земљишта.

Текст преузет са интернет презентације Вечерње Новости онлине.

 Бирократија успорава реституцију пољопривредног земљишта

 

08.01.2015. Враћена одузета имовина вредна милијарду евра

Директор Агенције за реституцију Србије Страхиња Секулић изјавио је да је до сада у реституцији старим власницима враћена имовина вредна скоро милијарду евра.

Текст преузет са интернет презентације Блиц онлине.

 Враћена одузета имовина вредна милијарду евра

 

08.01.2015. Решење за отету јеврејску имовину без наследника

Директор Агенције за реституцију Србије Страхиња Секулић изјавио је да очекује да ће у првој половини 2015. бити завршен закон о регулисању имовине отете Јеврејима убијеним у Холокаусту, за коју не постоје наследници.

Текст преузет са интернет презентације Радио-телевизије Н1.

 Решење за отету јеврејску имовину без наследника

 

08.01.2015. Враћена имовина црквама и верским заједницама

До 31. децембра 2014. године је, решењима Агенције за реституцију, црквама и верским заједницама враћено 45.914 ха 59 a 89 м2 земљишта, од чега:
- 18.262 ха 82 a 48 м2 пољопривредног земљишта;
- 27.571 ха 45 a 14 м2 шума и шумског земљишта;
- 80 ха 32 a 27 м2 грађевинског земљишта.

Враћено је и 82.338 м2 објеката, од чега:
- 11.970 м2 стамбених објеката;
- 65.775 м2 пословних објеката;
- 4.593 м2 комбинованих стамбено-пословних објеката.

Поред поменутих непокретности, у поступку реституције враћена је и слика „Портрет Михајла Пупина“, аутора Уроша Предића.

Само у току 2014. године Агенција је црквама и верским заједницама вратила 7.163 ха 79 a 22 м2 земљишта, од чега:
- 4.574 ха 90 a 04 м2 пољопривредног земљишта;
- 2.585 ха 95 a 68 м2 шума и шумског земљишта;
- 2 ха 37 а 09 м2 грађевинског земљишта.

Враћено је и 1.518 м2 објеката, од чега:
- 16 м2 стамбеног објекта;
- 1.502 м2 пословних објеката.

 

08.01.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 30.12.2014. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 196 300 m2.

 

08.01.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 30.12.2014. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 196 300 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја