ВЕСТИ

14.11.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 14.11.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

14.11.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 14.11.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

8.11.2017. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

28884 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 3.11.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

7.11.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 3.11.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

7.11.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 3.11.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја