ВЕСТИ

19.09.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.09.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

19.09.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.09.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

12.9.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 28.8.2017. године (без конфесионалне реституције)Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 8.9.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

12.9.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 8.9.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

4.9.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

4.9.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја