ВЕСТИ

 

29.11.2016. - Црква да учи државу - Како добити 3x више

Зрењанин -- Да црква боље газдује ораницама него држава, показују прве лицитације у зрењанинској општини на којима је издата земља враћена цркви у поступку реституције...

 

28.11.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.11.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

28.11.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 25.11.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

22.11.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.11.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

22.11.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.11.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја