ВЕСТИ

26.02.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11299 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 25.02.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

19.02.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 13.02.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

19.02.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 13.02.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 

11.02.2015. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

11006 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 10.02.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

10.02.2015. Општине на губитку због конверзије земљишта

Стручњаци упозоравају да је најпре требало донети Закон о власништву над земљиштем, па онда приватизовати имовину предузећа. Како кажу, лоша законска решења злоупотребљавају поједини инвеститори – уништавајући предузећа зарад препродаје грађевинског земљишта...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја