ВЕСТИ

17.03.2017. Oбавештење

Обавештавамо Вас да ће од 01.04.2017. године адреса седишта Подручне јединице Нови Сад бити Нови Сад, ул. Стражиловска бр. 2, први спрат. Пријем поднесака вршиће се у шалтер сали у приземљу, док ће се усмене расправе одржавати у просторијама на првом спрату, као и пријем странака ради пружања стручне помоћи. ...

 

24.4.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.4.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

24.4.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 21.4.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

18.4.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 13.4.2017. године (без конфесионалне реституције)...


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја