ВЕСТИ

 

17.10.2016. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

22184 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 17.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

17.10.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 14.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

17.10.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 14.10.2016. године (без конфесионалне реституције...

 

10.10.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 07.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

10.10.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 07.10.2016. године (без конфесионалне реституције...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја