ВЕСТИ

4.5.2016. Реституција имовине црквама и верским заједницама

Агенција за реституцију је у примени Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ бр. 46/2006), закључно са 28. априлом 2016. године, решила о 55.638 ha 59 a 02 m2 тражених површина земљишта (67,69% од укупно тражених површина земљишта од стране цркава и верских заједница)....

 

28.4.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

28.4.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 25.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

26.04.2016. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

19764 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 26.04.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

25.4.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

25.4.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 22.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

18.4.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

18.4.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

12.04.2016. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

19558 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 12.04.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

11.4.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 8.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

11.4.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 8.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

5.4.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 1.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

5.4.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 1.4.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја