ВЕСТИ

25.05.2015. Реституција на сомборски начин

СОМБОР - Враћање имовине у процесу реституције у Сомбору је добро почело, а највећи проблеми су у вези са пољопривредним земљиштем и пословним простором некадашњих друштвених предузећа ...

 

25.05.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 22.05.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

25.05.2015. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.05.2015. године (без конфесионалне реституције)...

 

18.05.2015. У Агенцији за реституцију 11.05.2015. одржана је конференција под називом „Холокауст и реституција“

На конференцији су учествовали: Страхиња Секулић, Јосеф Леви, Мајкл Девенпорт, Никола Дин, Горан Илић, судија Елен Хелер ...

 

18.05.2015. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.05.2015. године (без конфесионалне реституције) ...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја