Насловна страна > Јеврејске општине-враћена имовина

Решења о враћеној имовини јеврејским општинама на основу Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника

 Преузмите документ 46-377/2017 од 11.10.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-380/2016 од 18.09.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-370/2016 од 18.09.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-406/2017 од 27.08.2018. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-358/2016 од 06.08.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-186/2017 од 06.07.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-411/2016 од 16.07.2018. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-310/2016 од 05.07.2018 . године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-297-2017 од 02.07.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-296-2017 од 27.06.2018. године - ЈО Београд

 Преузмите документ 46-15-2018 од 19.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-244-2017 од 19.06.2018. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-11-2018 од 04.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-10-2018 од 04.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-180-2017 од 28.05.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-210-2017 од 07.5.2018. године - ЈО ЗЕМУН

 Преузмите документ 46-466-2017 од 07.05.2018. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-186/2017 од 16.04.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-175-2017 од 27.03.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-272-2016 од 12.02.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-327-2016 од 07.02.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-16-2017 од 20.12.2017. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-202-2016 од 09.11.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-142-2017 од 25.10.2017. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-267-2016 од 27.09.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-251-2016 од 27.09.2017. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-136-2017 од 14.8.2017. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-137-2017 од 14.08.2017. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-271-2016 од 09.08.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-427-2016 од 13.07.2017. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-272-2016 од 12.07.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-269-2016 од 05.05.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-199-2016 од 12.01.2017. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-268-2016 од 27.12.2016. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-270-2016 од 27.12.2016 . године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-244-2016 од 27.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-151-2016 од 23.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-262-2016 од 21.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-245-2016 од 08.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-250-2016 од 02.12.2016 . године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-256-2016 од 02.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-200-2016 од 30.11.2016 . године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-242-2016 од 28.11.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-143-2016 од 17.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-142-2016 од 17.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-241-2016 од 18.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-221-2016 од14.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-208-2016 од 19.09.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-189-2016 од 30.08.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-150-2016 од 26.08.2016 . године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-222-2016 од 25.08.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-149-2016 од 04.08.2016 . године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-141-2016 од 18.07.2016 . године - ЈО БЕОГРАД

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Јеврејске општине-враћена имовина  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја