ВЕСТИ

21.3.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.3.2017. године (без конфесионалне реституције)...

21.3.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 17.3.2017. године (без конфесионалне реституције)...

17.03.2017. Oбавештење

Обавештавамо Вас да ће од 01.04.2017. године адреса седишта Подручне јединице Нови Сад бити Нови Сад, ул. Стражиловска бр. 2, први спрат. Пријем поднесака вршиће се у шалтер сали у приземљу, док ће се усмене расправе одржавати у просторијама на првом спрату, као и пријем странака ради пружања стручне помоћи...

 

16.3.2017. Апатин: Реституцијом враћен само део имовине

АПАТИН - Процесом реституције у апатинској општини, неким наследницима враћен је само део одузете имовине. Заступници породица које траже обештећење кажу да је сарадња са Агенцијом за реституцију Републике Србије одлична и поред тога што процес спровођења траје дуже од очекиваног...

 

13.3.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.3.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја