ВЕСТИ

1.7.2016. Милан Недић, премијер расизма и колаборације

Текст преузет са интернет портала Е-Новине:...

 

29.06.2016. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

20667 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 28.06.2016. године (без конфесионалне реституције)..

27.6.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 24.6.2016. године (без конфесионалне реституције)....

 

27.6.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 24.6.2016. године (без конфесионалне реституције). ...

 

21.6.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.6.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја