ВЕСТИ

 

24.10.2016. – Јеврејима враћена кућа „Код белог лава“

Агенција за реституцију одлучила о најстаријем здању на спрат у Новом Саду, Правобранилаштво се жалило на одлуку. У срцу града, од 1720. преживела многа бомбардовања...

 

24.10.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

24.10.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 21.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

17.10.2016. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

22184 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 17.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

17.10.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 14.10.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја