ВЕСТИ

12.2.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 12.2.2016. године (без конфесионалне реституције).....

 

12.2.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 12.2.2016. године (без конфесионалне реституције)....

 

12.02.2016. Леви-Немам разумевање за рехабилитације

Изреалски амбасадор у Србији Јосеф Леви изјавио је да нема разумевања за рехабилитацију колаборациониста током Дугог светског рата....

 

8.2.2016. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 5.2.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 

8.2.2016. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 5.2.2016. године (без конфесионалне реституције)...

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја