ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
Naslovna strana » Arhiva » Vesti Agencije iz 2018. godine

Vesti Agencije iz 2018. godine

31.12.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 31.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 480.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

31.12.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 31.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 480.000 m2.

 

24.12.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 21.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 478.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

24.12.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 21.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 478.000 m2.

 

18.12.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 14.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 478.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

18.12.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 14.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 478.000 m2.

 

11.12.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 7.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 476.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

11.12.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 7.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 476.000 m2.

 

7.12.2018. Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

34094 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 7.12.2018. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

 

3.12.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 30.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 475.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

3.12.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 30.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 475.500 m2.

 

26.11.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 23.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 474.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

26.11.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 23.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 474.500 m2.

 

20.11.2018. Pоdаci о brојu vrаćеnih pоslоvnih prоstоrа, zgrаdа i stаnоvа

Pоdаci о brојu pоslоvnih prоstоrа, zgrаdа kао cеlinа i stаnоvа pо grаdоvimа i оpštinаmа u Rеpublici Srbiјi vrаćеnih bivšim vlаsnicimа i zаkоnskim nаslеdnicimа rеšеnjimа Аgеnciје zа rеstituciјu, zаklјučnо sа 16.11.2018. gоdinе (bеz kоnfеsiоnаlnе rеstituciје).

 Prеuzmitе tаbеlu

NАPОМЕNА: Pоvršinа nаvеdеnih оbјеkаtа iznоsi prеkо 472.500 m2. Оvоm еvidеnciјоm niје оbuhvаćеnо grаđеvinskо, pоlјоprivrеdnо i šumskо zеmlјištе.  

 

20.11.2018. Prеglеd vrаćеnе nеpоkrеtnе imоvinе pо grаdоvimа i оpštinаmа

Prеglеd vrаćеnе nеpоkrеtnе imоvinе pо grаdоvimа i оpštinаmа dо 16.11.2018. gоdinе (bеz kоnfеsiоnаlnе rеstituciје).

 Prеuzmitе tаbеlu

NАPОМЕNА: Pоvršinа vrаćеnih pоslоvnih prоstоrа, stаnоvа i zgrаdа iznоsi prеkо 472.500 m2.

 

9.11.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 9.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 471.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.  

 

9.11.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 9.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 471.500 m2.

 

7.11.2018. Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

33846 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 5.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

 

5.11.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 2.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 471.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.  

 

5.11.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 2.11.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 471.000 m2.

 

30.10.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 26.10.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 469.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište. 

 

30.10.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 26.10.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 469.000 m2.

 

29.10.2018. Crkvama vraćeno 90 odsto oduzete imovine

Vraćanje imovine oduzete posle Drugog svetskog rata crkvama i verskim zajednicama na samom je kraju i prema procenama Agencije za restituciju rešeno je više od 90 odsto predmeta.

Tekst preuzet sa internet portala dnevnog lista Politika:

 Crkvama vraćeno 90 odsto oduzete imovine

 

15.10.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 12.10.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 464.700 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

15.10.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 12.10.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 464.700m2.

 

4.10.2018. Javni pozivi na usmenu raspravu

 Preuzmite poziv

 Preuzmite poziv

 

1.10.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 28.9.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 464.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

1.10.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 28.9.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 464.000 m2.

 

1.10.2018. Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

33223 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaklјučno sa 25.9.2018. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

 

21.9.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 14.9.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 462.400 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

21.9.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 14.9.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 462.400 m2.

 

27.8.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 24.8.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 462.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

27.8.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 24.8.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 462.000 m2.

 

13.8.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 10.8.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 461.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

13.8.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 10.8.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 461.500 m2.

 

20.7.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 19.7.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 458.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

20.7.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 19.7.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 458.000 m2.

 

5.7.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 2.7.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 450.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

5.7.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 2.7.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 450.000 m2.

 

25.6.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 25.6.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 449.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

25.6.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 25.6.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 449.000 m2.

 

18.6.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 18.6.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 447.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

18.6.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 18.6.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 447.000 m2.

 

6.6.2018. Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

32046 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 04.06.2018. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

 

4.6.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 1.6.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 446.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

4.6.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 1.6.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 446.000 m2.

 

28.5.2018. Javni poziv na usmenu raspravu

 Preuzmite poziv

 

22.5.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 21.5.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 444.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

22.5.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 21.5.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 444.500 m2.

 

14.5.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 11.5.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 443.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

14.5.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 11.5.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 443.000 m2.

 

27.4.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 27.4.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 441.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

27.4.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 27.4.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 441.000 m2.

 

23.4.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 20.4.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 439.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

23.4.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 20.4.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 439.500 m2.

 

10.4.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 5.4.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 439.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

10.4.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 5.4.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 439.000 m2.

 

27.3.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 23.3.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 438.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

27.3.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 23.3.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 438.000 m2.

 

16.3.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 16.3.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 436.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

16.3.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 16.3.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 436.500 m2.

 

14.03.2018. – Poseta Ambasadora SAD Agenciji za restituciju

9.03.2018. godine njegova Ekselencija Ambasador SAD-a Kajl Rendolf Skat posetio je Agenciju za restituciju. Tema razgovora je sprovođenje postupka restitucije uopšte sa posebnim osvrtom na primenu novog Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta.

 

5.3.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 2.3.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 435.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

5.3.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 435.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 435.500 m2.

 

20.2.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 9.2.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 434.500 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

20.2.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 9.2.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 434.500 m2.

 

14.2.2018. Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

30400 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 13.02.2018. godine (bez konfesionalne restitucije)

 

12.2.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 9.2.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 434.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

12.2.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 9.2.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 434.500 m2.

 

7.2.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 2.2.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 434.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

7.2.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 2.2.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 434.000 m2.

 

29.1.2018. Pоdаci о brојu vrаćеnih pоslоvnih prоstоrа, zgrаdа i stаnоvа

Pоdаci о brојu pоslоvnih prоstоrа, zgrаdа kао cеlinа i stаnоvа pо grаdоvimа i оpštinаmа u Rеpublici Srbiјi vrаćеnih bivšim vlаsnicimа i zаkоnskim nаslеdnicimа rеšеnjimа Аgеnciје zа rеstituciјu, zаklјučnо sа 26.1.2018. gоdinе (bеz kоnfеsiоnаlnе rеstituciје).

 Prеuzmitе tаbеlu

NАPОМЕNА: Pоvršinа nаvеdеnih оbјеkаtа iznоsi prеkо 432.000 m2. Оvоm еvidеnciјоm niје оbuhvаćеnо grаđеvinskо, pоlјоprivrеdnо i šumskо zеmlјištе.

 

29.1.2018. Prеglеd vrаćеnе nеpоkrеtnе imоvinе pо grаdоvimа i оpštinаmа

Prеglеd vrаćеnе nеpоkrеtnе imоvinе pо grаdоvimа i оpštinаmа dо 26.1.2018. gоdinе (bеz kоnfеsiоnаlnе rеstituciје).

 Prеuzmitе tаbеlu

NАPОМЕNА: Pоvršinа vrаćеnih pоslоvnih prоstоrа, stаnоvа i zgrаdа iznоsi prеkо 432.000 m2.

 

22.1.2018. Pоdаci о brојu vrаćеnih pоslоvnih prоstоrа, zgrаdа i stаnоvа

Pоdаci о brојu pоslоvnih prоstоrа, zgrаdа kао cеlinа i stаnоvа pо grаdоvimа i оpštinаmа u Rеpublici Srbiјi vrаćеnih bivšim vlаsnicimа i zаkоnskim nаslеdnicimа rеšеnjimа Аgеnciје zа rеstituciјu, zаklјučnо sа 19.1.2018. gоdinе (bеz kоnfеsiоnаlnе rеstituciје).

 Prеuzmitе tаbеlu

NАPОМЕNА: Pоvršinа nаvеdеnih оbјеkаtа iznоsi prеkо 431.500 m2. Оvоm еvidеnciјоm niје оbuhvаćеnо grаđеvinskо, pоlјоprivrеdnо i šumskо zеmlјištе.

 

22.1.2018. Prеglеd vrаćеnе nеpоkrеtnе imоvinе pо grаdоvimа i оpštinаmа

Prеglеd vrаćеnе nеpоkrеtnе imоvinе pо grаdоvimа i оpštinаmа dо 19.1.2018. gоdinе (bеz kоnfеsiоnаlnе rеstituciје).

 Prеuzmitе tаbеlu

NАPОМЕNА: Pоvršinа vrаćеnih pоslоvnih prоstоrа, stаnоvа i zgrаdа iznоsi prеkо 431.500 m2.

 

15.1.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 12.1.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 431.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

15.1.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 12.1.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 431.000 m2.

 

9.1.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 8.1.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 431.000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

9.1.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 8.1.2018. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 431.000 m2.

 

9.1.2018. Restitucija imovine crkvama i verskim zajednicama

 

Do 29.12.2017. godine je u postupcima iniciranim zahtevima crkava i verskih zajednica, a na osnovu Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ br. 46/2006), vraćeno pravo svojine na ukupno 58549 ha 97 a 14 m2, od čega:

- 26251 ha 60 a 46 m2 poljoprivrednog zemljišta;
- 32206 ha 42 a 08 m2 šuma i šumskog zemljišta;
- 91 ha 94 a 60 m2 građevinskog zemljišta.

Vraćeno je i pravo svojine na 90269 m2 objekata, od čega:

- 12779 m2 stambenih objekata;
- 72817 m2 poslovnih objekata;
- 4673 m2 ostalih, najvećim delom kombinovanih poslovno-stambenih objekata.

Vraćeno je i pravo svojine na jednoj umetničkoj slici.

 

3.1.2018. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 29.12.2017. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 429.600 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

3.1.2018. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 29.12.2017. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina vraćenih poslovnih prostora, stanova i zgrada iznosi preko 429.600 m2.

 

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja