ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana » Arhiva » Vesti Agencije iz 2012. godine

Vesti Agencije iz 2012. godine

27.12.2012. Internet prezentacija Agencije za restituciju prevedena je i na rumunski jezik

Korisnicima internet prezentacije Agencije za restituciju je omogućeno od 25. decembra 2012. godine da na rumunskom jeziku koriste informacije vezane za postupak restitucije u Republici Srbiji. Pored rumunskog jezika, sadržaj internet prezentacije ranije je preveden i na nemački, mađarski, turski, engleski, hebrejski i slovački jezik.

 

26.12.2012. Poziv za medije

U četvrtak, 27. decembra 2012. godine u 13 časova u dekanatu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predstavnici Agencije za restituciju na čelu sa direktorom Strahinjom Sekulićem i Dekanom Pravnog fakulteta prof. Simom Avramovićem potpisaće Protokol o saradnji ove dve institucije, a sa ciljem pružanja stručne prakse i usavršavanja studenata završne godine Pravnog fakulteta. 

Agencija za restituciju zajedno sa Pravnim fakultetom raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse u Agenciji i to u:

 • područnoj jedinici Beograd, u ulici Masarikova broj 5,
 • područnoj jedinici Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića broj 7,
 • područnoj jedinici Kragujevac, u ulici Kneza Miloša broj 12.

Selekciju prijavljenih kanditata izvršiće Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Program stručne prakse apsolvenata trajaće šest meseci i obavljaće se u područnim jedinicama u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, svakog radnog dana od 08 do 16 časova, osim kada aposlventi imaju ispitne obaveze na fakultetu. Obavljanjem stručne prakse u Agenciji za restituciju apsolventi će steći praktična znanja iz oblasti: imovinskog prava, upravnog prava, naslednog prava i kancelarijskog poslovanja.

Agencija za restituciju omogućiće apsolventima koju su prošli stručnu praksu da, nakon diplomiranja, zaključe ugovor sa Agencijom radi osposobljavanja za samostalni rad u struci i polaganja državnog  i pravosudnog ispita u skladu sa članom 201. Zakona o radu.

Na ovaj način Agencija za restituciju, kao državna agencija koja vrši poverena javna ovlašćenja državne uprave koja se sastoje u rešavanju u upravnim stvarima u prvom stepenu po zahtevima stranaka za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje, želi da pomogne mladim ljudima koji okončavaju školovanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i koji imaju ambiciju da se usavršavaju da steknu i praktična znanja iz navedenih  pravnih oblasti i time da svoj doprinos daljem obrazovanju i usavršavanju budućih pravnika. Tradicionalna uloga državne uprave u Republici Srbiji i jeste da, osim vršenja zakonom određenih poslova, kroz svoj rad omogući i mladim obrazovanim ljudima da se stručno usavršavaju i stiču praktična znanja iz delokruga organa državne uprave.

DIREKTOR
Strahinja Sekulić

 

25.12.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1550 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 24.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

24.12.2012. Hotel „Splendid“ vraćen naslednicima

Naslednicima hotela „Splendid“ rešenje o vraćanju imovine uručeno na dan porodične slave.

Tekst je preuzet iz dnevnog lista „Večernje novosti“.

 Hotel „Splendid“ vraćen naslednicima

 

20.12.2012. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 19.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 33 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

19.12.2012. Ponovo vlasnici

Zakonom o restituciji danas je u Kraljevu izvršen prvi povraćaj nacionalizovane imovine, a rešenje o vraćanju vlasništva nad lokalom, koji je nacionalizovan 1959. godine, bivšem vlasniku Svetozaru Sulejmanoviću uručio je regionalni direktor Agencije za restituciju u Kragujevcu, Veljko Jovanović.

Tekst i video zapis preuzeti su sa internet prezentacije Radio televizije Srbije.

 Ponovo vlasnici

 

18.12.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1446 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 17.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

14.12.2012. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 13.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 25 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

11.12.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1389 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 10.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

10.12.2012. XXV susret Kopaoničke škole prirodnog prava

Povodom predstojećeg XXV susreta Kopaoničke škole prirodnog prava svoje aktivno učešće uzeli su i predstavnici Agencije za restituciju sa stručnim radovima na temu restitucije. Više o radovima Vladimira Todorovića i Danijele Kožul „Restitucija i obeštećenje stranih lica“ i mr Siniše Rajića „Zemljišne knjige i restitucija oduzete imovine“ možete pročitati u časopisu „Pravni život“ br. 10/2012.

 

10.12.2012. Feketić

Na poziv biskupa gospodina Ištvana Čete Semešija predstavnici Agencije za restituciju posetili su 6.12. o.g, u okviru svojih zakonskih ingerencija pružanja stručne pomoći podnosiocima zahteva, Reformatsku hrišćansku crkvu. U razgovorima sa predstavnicima ove tradicionalne crkve razmotreno je stanje u predmetima restitucije imovine i pruženi stručni saveti Crkvi kako bi se ionako odlični rezultati na vraćanju imovine Reformatskoj hrišćanskoj crkvi još poboljšali.

 

07.12.2012. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 04.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

Preuzmite tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 23 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

05.12.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1335 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 03.12.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

27.11.2012. Obaveštenje o održavanju tribine u Leskovcu

Predstavnici Agencije za restituciju na čelu sa direktorom Agencije Strahinjom Sekulićem održaće tribinu o primeni Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik“ RS , broj 72/11).

Pozivamo sva zainteresovana lica da dođu 1. decembra u periodu od 12 do 14 časova u Skupštinsku salu grada Leskovca.

 

27.11.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1248 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 26.11.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

22.11.2012. Prvi povraćaj imovine u Ivanjici

Agencija za restituciju donela je prva rešenja o vraćanju imovine oduzete posle Drugog svetskog rata. Naslednicima vlasnika iz Ivanjice vraćena je imovina u naturalnom obliku - građevinski objekti i lokali.

Tekst i video zapis preuzeti su sa internet prezentacije Radio televizije Srbije.

 Prvi povraćaj imovine u Ivanjici

 

22.11.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1218 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 19.11.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

19.11.2012. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 16.11.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Uvećajte tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 21 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

13.11.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1176 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 12.11.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

09.11.2012. Restitucijom do lokala u srcu Beograda

Dva lokala i jedna garaža u Katanićevoj ulici br. 22 na Vračaru, koji su Zakonom o nacionalizaciji oduzeti bivšem vlasniku Dragomiru Slavkoviću vraćeni su rešenjem Agencije za restituciju, kojim je imovina posle punih šezdeset godina pripala naslednicima Dragomira Slavkovića.

 Restitucijom do lokala u srcu Beograda      Restitucijom do lokala u srcu Beograda

O njegovom životnom putu i načinu na koji je stekao imovinu priča njegova unuka, jedna od naslednica oduzete imovine. Prema njenim rečima, Dragomir Slavković, neimar iz sela Oštrozub kod Crne trave, u nadi za boljim životom napustio je svoj rodni kraj sa dvanaest godina i došao na Oplenac. Počeo je kao zidarski pomoćnik, a nakon Prvog svetskog rata u kojem je učestvovao sa nepunih osamnaest godina, doškolovao se i završio prvo srednju školu a potom i Višu građevinsku školu. „Uspeo je da se ostvari isključivo mukotrpnim radom i znanjem a novac koji je teškim i poštenim radom zarađivao ulagao je u svoju građevinsku firmu koja je izgradila, između ostalih, i zgrade u Mutapovoj br. 43 i Katanićevoj br. 22, na Vračaru“, dodaje ona.

Priču nastavlja o imovini koja je oduzeta: „u toku nacionalizacije, 1959. godine, oduzimaju mu se izgrađene zgrade, građevinska firma i automobil, čuveni dodž kabriolet, koji je u to vreme imao, osim njega, samo kralj. Od celokupne imovine ostavljen mu je samo dvosoban stan u kojem je živeo sa suprugom i četiri sina. Iako je bilo teško vreme, sa znatno manjim finansijskim prilivima, uspeo je da odškoluje svo četvoro dece, koja su uspešno završila fakultete, uprkos otežavajućim okolnostima.“

 Restitucijom do lokala u srcu Beograda     Restitucijom do lokala u srcu Beograda

Mnoga zdanja poput Muzeja istorije Srbije na uglu Vlajkovićeve ulice i Trga Nikole Pašića, zgrada Radio Beograda u Hilandarskoj ulici i druga zdanja koja viđamo i u koje zalazimo, delo su ovog Crnotravca. Ostavio je traga na mnogim građevinama u Srbiji često je pomagao i građenje crkava, pa se njegovo ime i ime njegove supruge Mileve Slavković može pronaći na pojedinim freskama.

Povraćaj imovine nisu doživeli ni Dragomir ni supruga Mileva. Unuka Dragomira Slavkovića, zahtev za vraćanje imovine pred Agencijom za restituciju, podnela je u maju 2012. godine, i ima samo reči hvale za rad Agencije:

„Rešenje Agencije za restituciju smo dobili u roku od četiri meseca od podnošenja zahteva. Zaista sam prezadovoljna brzinom donošenja rešenja, ažurnosti i velikoj volji zaposlenih u Agenciji da se ispravi naneta nepravda posle više od pola veka.“

 

06.11.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1124 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 05.11.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

02.11.2012. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 30.10.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Uvećajte tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 18 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

02.11.2012. Lokali i kuće vraćene vlasnicima

Tekst i video zapis preuzeti su sa internet prezentacije Radio Televizije Kragujevac.

 Lokali i kuće vraćene vlasnicima

 

29.10.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1070 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 28.10.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

 

22.10.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

1016 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 22.10.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

 

22.10.2012. Dežer hvali Agenciju za restituciju

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vansan Dežer posetio je Agenciju za restituciju i pohvalio njen rad.

Tekst i video zapis preuzeti cu sa internet prezentacije B92.

 Dežer hvali Agenciju za restituciju

 

18.10.2012. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 17.10.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 18 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

16.10.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

939 javnih rasprava zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 15.10.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

 

16.10.2012. Dedovina vraćena posle šest decenija

U svom najnovijem izveštaju o Srbiji Evropska komisija je pohvalila primenu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Podneto je 9.000 zahteva za restituciju, a građani dobijaju rešenja o vraćanju imovine koja je njihovim precima oduzimana pre više od šezdeset godina.

Tekst i video zapis preuzeti sa internet prezentacije Radio televizije Srbije.

 Pogledajte video

 

11.10.2012. Godišnji Izveštaj Evropske komisije o napredku Srbije – Ostvaren napredak u pogledu imovinskih prava

Na strani 16 Izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije konstatovano je da je ostvaren napredak u pogledu imovinskih prava. U ovoj oblasti Evropska komisija je naročito navela da je započeto sprovođenje Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i da je Agencija za restituciju već donela veći broj odluka kojima se imovina vraća u naturalnom obliku. U celosti prenosimo deo izvešaja Evropske komisije koji se odnosi na oblast imovinskih prava:

„Ostvaren je napredak u oblasti imovinskih prava. Započeto je sprovođenje Zakona o vraćanju oduzete imovine i obaveštećenju. Agencija za restituciju osnovana je u januaru mesecu 2012. godine i pozvala je bivše vlasnike imovine koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata, osnosno njihove zakonske naslednike, da podnesu zahteve za restituciju u periodu od 01.03.2012. godine do 01.03.2014. godine. Agencija je započela rad na podnetim zahtevima i donela je veći broj odluka o vraćanju imovine u naturalnom obliku. S obzirom da je za obeštećenje namenjeno 2 milijarde EUR, pojedinače odluke o obeštećenju će se donositi nakon što istekne rok za podnošenje zahteva, kada će se znati i ukupan broj zahteva. Zakon o rehabilitaciji usvojen u decembru 2011. godine pojasnio je postupak i uslove pod kojim pripadnici okupacionih snaga regrutovani u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata mogu biti rehabilitovani, što omogućava njima, odnosno njihovim zakonskim naslednicima, da se i na njih primenjuje Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju."

 

11.10.2012. Amir-agin han u Novom Pazaru vraćen porodici Murtezić

Amir-agin han, koji je proglašen za kulturno dobro od velikog značaja, nalazi se u samom centru Novog Pazara. Sagrađen još u XVII veku, služio je za smeštaj putnika i trgovaca koji su karavanima putovali i prenosili robu na relaciji Dubrovnik- Carigrad. Za meštane Novog Pazara ovaj objekat je od neprocenjive vrednosti.

 Amir-agin han u Novom Pazaru vraćen porodici Murtezić      Amir-agin han u Novom Pazaru vraćen porodici Murtezić

Nacionalizacijom 1959. godine Amir-agin han, površine 648 m2, oduzet je od bivšeg vlasnika Ćazima Hadžifejzagića, a osnov je bio „višak poslovnog prostora veći od 70 m2“. Ćazim Hadžifejzagić poticao je iz agovske porodice i bio je prvi obućar u Novom Pazaru. Kao vrstan zanatlija obučavao je brojne generacije ovom zanatu.

Porodica Murtezić pokretala je brojne sudske postupke u cilju sprečavanja da se nepokretnost Amir-agin han u Novom Pazaru proda u postupku privatizacije Ugostiteljskog preduzeća ,,Lipa“ kojem je han od strane opštine Novi Pazar svojevremeno bio dat na korišćenje radi obavljanja ugostiteljske delatnosti. Pravnosnažnom presudom Privrednog apelacionog suda u Kragujevcu usvojena je tužba porodice Murtezić i utvrđeno je da je Amir-agin han državna svojina sa pravom korišćenja grada Novog Pazara. Time su se stvorili preduslovi, s obzirom da je han ostao u državnoj svojini, da se isti u postupku restitucije vrati zakonskim naslednicima bivšeg vlasnika Ćazima Hadžifejzagića.

 Amir-agin han u Novom Pazaru vraćen porodici Murtezić

Naslednici Ćazima Hadžifejzagića su zahtev za vraćanje imovine pred Agencijom za restituciju podneli u maju 2012. godine, da bi rešenje o vraćanju imovine dobili početkom oktobra iste godine.

„Izuzetno smo zadovoljni brzinom donošenja rešenja o vraćanju moje dedovine. Sve pohvale za rad Agencije za restituciju u Kragujevcu. Takođe, veliku zahvalnost dugujem celom timu Agencije, a posebnu Mariji Mićković“, rekao je jedan od naslednika imovine Adem Murtezić.

Da su članovi porodice Murtezić srećni i zadovoljni govori i izjava njegove sestre Senihe Murtezić koja je zajedno sa svojim bratom i porodicom proživljavala nepravdu koja im je naneta.

 Amir-agin han u Novom Pazaru vraćen porodici Murtezić      Amir-agin han u Novom Pazaru vraćen porodici Murtezić

,,Vratila se nada i poverenje u državne organe. Sva vrata su nam bila zatvorena, a vrata Agencije za restituciju su nam se otvorila i vratila veru u pravdu i državu, veliko hvala direktoru Agencije za restituciju i celom timu“.

 

09.10.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

897 javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju, zaključno sa 08.10.2012. godine (bez konfesionalane restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

04.10.2012. Drugi o Agenciji

Budžet puni i dedovina

Učinak Agencije za restituciju veliki. Od vraćene imovine država i lokalne samouprave počele su da dobijaju budžetske prihode po osnovu poreza

AGENCIJA za restituciju u proteklih sedam meseci primila je od "Pošta Srbije" 6.400 predmeta od ukupno 8.000 zahteva građana za povraćaj imovine oduzete posle Drugog svetskog rata koji su dosad podneti. Agencija je u proteklom periodu donela 599 odluka, od kojih 128 o vraćanju imovine u naturi. Tako je ranijim vlasnicima ili naslednicima vraćeno 156 nekretnina, uglavnom poslovnih prostora, ali i nekoliko stanova i objekata, što ukupno čini više od 14.000 kvadrata. Vraćeno je u naturi i 1.250 hektara poljoprivrednog, 25 hektara neizgrađenog građevinskog i 5,5 hektara šumskog zemljišta.

 Drugi o Agenciji

U Mreži za restituciju kažu za "Novosti" da je učinak Agencije za restituciju veliki. Od vraćene imovine država i lokalne samouprave počele su da dobijaju budžetske prihode po osnovu poreza. Ta sredstva prevazilaze prihode, koje su opštine, gradovi i republika imali od gazdovanja ovom doskora državnom imovinom.

Iako ne piše u zakonu, direktor Agencije je naložio zaposlenima da se sva pravosnažna rešenja o vraćanju imovine odmah dostavljaju nadležnim poreskim službama i mi tu odluku pozdravljamo - ističe Mile Antić iz Mreže za restituciju. - Ti novi poreski prihodi države pokazaće najbolje koliko smo bili u pravu kada smo upozoravali državu da restitucija u naturi nije trošak već prihod. Da bi Agencija mogla da vraća više imovine u naturi, neophodno je izmeniti Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, i to uvođenjem supstitucije za zemljište.

Tekst je preuzet sa sajta
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399592-Budzet-puni-i-dedovina

 

2.10.2012. Feketić

Predstavnici Agencije za restituciju, direktor Agencije Strahinja Sekulić, direktor Jedinice za konfesionalnu restituciju Vladimir Todorović i savetnik u Jedinici za konfesionalnu restituciju Siniša Rajić, boravili su u Feketiću, a na poziv Evangeličke hrišćanske crkve a.v. u Srbiji-Vojvodini radi pružanja stručne pomoći u postupcima restitucije imovine ovoj crkvi. Razgovorima su pored predstavnika Crkve i Agencije prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave.

 

02.10.2012. Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 01.10.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Uvećajte tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 14 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

02.10.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

838 javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju, zaključno sa 01.10.2012. godine (bez konfesionalane restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

25.09.2012. Javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju

784 javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju, zaključno sa 24.09.2012. godine (bez konfesionalane restitucije)

 Uvećajte tabelu

 

21.09.2012. Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 15.09.2012. godine (bez konfesionalne restitucije).

 Uvećajte tabelu

NAPOMENA: Površina navedenih objekata iznosi preko 12 000 m2. Ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

 

21.09.2012. 733 javne rasprave zakazane u Agenciji za restituciju zaključno sa 17.09.2012. godine (bez konfesionalne restitucije)

 Uvećajte tabelu

Na sajtu Agencije za restituciju u rubrici VESTI će se od 21.09.2012. godine svakog utorka objavljivati ažurirani podaci o zakazanim i održanim javnim raspravama u Agenciji za restituciju. Na ovaj način građani će moći da ostvare neposredan uvid u efikasnost sprovođenja postupka vraćanja oduzete imovine i obeštećenja.

NAPOMENA: Javna rasprava se zakazuje u predmetima sa potpunom dokumentacijom koji su „zreli“ za odlučivanje, tako da se nakon svake održane javne rasprave može očekivati brzo donošenje rešenja.

 

19.09.2012. Agencija - servis građana

U prostorijama Agencije za restituciju na petom spratu palate ,,Beograd“ u Masarikovoj ulici broj 5 u Beogradu instaliran je računar sa mogućnosti pristupa internetu i štampačem koji je namenjen za stranke i njihove punomoćnike u postupku restitucije, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava građana u postupcima pred Agencijom za restituciju.

 

17.09.2012. Bivšim vlasnicima vraćeno prvo šumsko i poljoprivredno zemljište na području Zlatiborskog okruga

Rešenjem PJ Kragujevac Agencije za restituciju vraćeno je prvo poljoprivredno i šumsko zemljište na području Zlatiborskog okruga, a koje je oduzeto Strahinji Borisavljeviću iz sela Drmanovići kod Nove Varoši agrarnom reformom 1946. godine. U pitanju je zemljište koje se nalazi na padinama planine Zlatar.

 

12.09.2012. Beogradskoj porodici Aćimović vraćena imovina

Naslednici Sime i Anđelije Aćimović imali su tu sreću da im oduzeto bude vraćeno, i to u naturalnom obliku. Reč je o poslovnom prostoru koji se nalazi u samom centru Beograda, u ul. Kraljice Natalije br. 21. Poslovni prostor je poznatiji po tome što je tu nekada bio riblji restoran ,,Dva ribara“, a danas je pretvoren u multimedijalni „Leonardo centar“.

 Beogradskoj porodici Aćimović vraćena imovina     Beogradskoj porodici Aćimović vraćena imovina

Porodica Aćimović je poznata beogradska porodica. Sima Aćimović, solunski borac i advokat i njegova supruga Anđelija, profesor, koja potiče iz ugledne svešteničke porodice, kupili su zgradu na otplatu i u njoj su živeli sa svojom porodicom. Interesantno je da je Anđelija bila prvi ženski profesor u Srbiji. Nacionalizaciju nisu doživeli ni Sima ni Anđelija Aćimović, ali jesu njihova deca i unuci.

Lokal im je oduzet 1959. godine, a da nevolja bude veća, država im je uselila četiri stanara. Vladan Aćimović, unuk Sime i Anđelije Aćimović, jedan je od naslednika oduzete imovine. Za vreme nacionalizacije imovine Vladan je imao svega 16 godina i jako dobro se seća koliko je njegova porodica propatila. Aćimovići nisu bili ni ratni profiteri, niti su bili neprijatelji države, niti saradnici okupatora, ali su platili ceh nacionalizacije.

 Beogradskoj porodici Aćimović vraćena imovina

Vladan Aćimović, jedan od naslednika oduzete imovine, izjavio je za portal Agencije za restituciju da je zahvaljujući pritisku Evropske unije donet Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011) i da tim zakonom država Srbija mnogo dobija.

„Kad smo iznajmili taj lokal osećao sam se u njemu kao u tuđem, sada je osećaj divan, posle toliko godina rešenjem Agencije za restituciju moja dedovina je konačno vraćena“. Lično misli da će država od toga imati više koristi nego štete.

O postupku i radu Agencije za restituciju ima samo reči hvale: „Sve pohvale Agenciji za restituciju, izuzetno sam zadovoljan brzinom kojom su rešili moj zahtev“.

Vladan Aćimović, kao jedan od naslednika, Agenciji je podneo zahtev u martu 2012. godine, da bi rešenje dobio u septembru iste godine.

 

27.08.2012. Vlasnici dobijaju svoju imovinu

Povraćaj imovine i obeštećenje vlasnika, koji su bez nje ostali po različitim osnovama, jedan je od ključnih segmenata u procesu uspostavljanja vladavine prava. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić u intervjuu za „Akter“ govori o važnosti restitucije za Srbiju, problemima na koje se nailazi u toku postupka, te o tome šta se dešava sa oduzetim imovinom Mađara, Austrijanaca i Nemaca od 1941. Do 1945, na koji način će se rešavati restitucija oduzete imovine žrtava holokausta bez naslednika...

Tekst preuzet sa internet prezentacije nedeljnika „Akter“.

Ceo intervju direktora Agencije za restituciju Strahinje Sekulića možete pročitati na http://akter.co.rs/weekly/35-drutvo/13273-vlasnici-dobijaju-svoju-imovinu.html

 

27.08.2012. Restitucija dobar test za državu, pohvale Agenciji

Tekst i video zapis preuzeti sa internet prezentacije novinske agencije Tanjug.

 Pogledajte video

 

23.08.2012. Obaveštenje o održavanju tribine u opštini Ivanjica

Predstavnici Agencije za restituciju, na čelu sa direktorom Strahinjom Sekulićem, u saradnji sa opštinom Ivanjica, održaće tribinu na temu primene Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju („Službeni glasnik“ RS , broj 72/11).

Pozivamo sve građane sa teritorije opštine Ivanjica i okolnih opština koji su zainteresovani za postupak restitucije da dođu 1 septembra 2012. godine u 11 sati u Skupštinsku salu opštine Ivanjica.

 

23.08.2012. Prva restitucija u GO Obrenovac

Republičkoj Agenciji za restituciju do sada je podneto preko 6.000 zahteva, zakazano i održano preko 500 rasprava, doneto preko 500 odluka. Agencija je od svog osnivanja vratila preko 1.200 hektara poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, preko 130 stanova i poslovnih prostora ukupne površine preko 10.000 m2.

Emilija Panić iz Obrenovca verovala je u pravdu i nije gubila nadu da će oduzeto biti vraćeno. Agenciji je podnela zahtev u martu 2012.godine, da bi u junu dobila rešenje o vraćanju lokala u samom centru Obrenovca, u ul.Miloša Obrenovića 112.

 Prva restitucija u GO Obrenovac

Emilijina priča se ne razlikuje mnogo od drugih priča koje su potresale brojne porodice za vreme nacionalizacije u tadašnjoj FNRJ. Lokal u strogom centru Obrenovca je pripadao Emilijinoj baki, konfiskovan je davne 1948. godine prvi put, da bi definitivno prešao u državnu svojinu 1959. godine. Pre nego što je lokal oduzet tu je bila gvožđarska radnja. Pravda koja je dugo čekana je zadovoljena, zahvaljujući profesionalnosti i efikasnosti zaposlenih u Agenciji za restituciju.

„Veoma sam zadovoljna procesom restitucije. Znala sam da do toga mora da dođe ukoliko želimo da budemo deo EU. Očekivala sam i ranije povraćaj, ali sam presrećna što je on i sada usledio“, kaže za naš portal Emilija.

 

23.08.2012. Očevina vraćena posle pola veka

Živojin i Rajna Marinković, nekada bogati veleposednici, doživeli su nesrećnu sudbinu mnogobrojnih vlasnika nacionalizovane imovine koje je usledilo u tadašnjoj FNRJ 1958. godine.

Tada je porodici Marinković bez ikakve novčane naknade oduzeta kuća sa dvorištem, poslovni prostor i dva stambena objekta u samom centru Beograda, kao i kuća u Kragujevcu.

 Očevina vraćena posle pola veka

Danas, posle punih 60 godina, pravda je zadovoljena, iako tu pravdu nisu dočekali roditelji Božidara Marinkovića, koji je jedini naslednik oduzete imovine.

Božidar Marinković, penzioner, otac dvoje dece i ponosni deda tri unuke, priseća se sa velikom tugom u očima tog strašnog vremena. Nekada bogata porodica doživela je teške dane. Pošto je ostao samo sa majkom, jer su mu brat i otac poginuli u ratu, morali su da se snalaze da bi preživeli. Tako je majka, od jedne ugledne gospođe, doživela da pere stepenice zgrada i da trpi razne uvrede i poniženja. Božidar je kao jedino dete uspešno završio medicinski fakultet i dobitnik je brojnih nagrada u oblasti medicine. Svaki uspeh koji je postigao u životu, kako i sam kaže, postigao je zahvaljujući majci koja je se žrtvovala za njega.

 Očevina vraćena posle pola veka

U prkos svom bolu i nepravdi koja je naneta njegovoj porodici Božidar Marinković je danas srećan. Pored vitalnosti i dobrog zdravlja koje ga još uvek služi, zahvaljuje se dobroj organizaciji i stručnosti Agencije za restituciju koja mu je u veoma kratkom roku vratila oduzetu imovinu. Božidar je u martu 2012.godine podneo zahtev Agenciji za restituciju, da bi u junu 2012. godine dobio rešenje o povraćaju imovine. Porodici je vraćen poslovni prostor, dva stana, a u postupku je i vraćanje kuće u Kragujevcu.

 

22.08.2012. Sadržaj zvaničnog internet portala Agencije za restituciju preveden je na nekoliko jezika

Ovim  putem vas obaveštavamo da je sadržaj zvanične internet prezentacije Agencije za restituciju preveden na pet stranih jezika. Sada se zvanični portal Agencije pored srpskog jezika može koristiti na mađarskom, nemačkom, hebrejskom, engleskom i slovačkom jeziku.

Hajviše podnetih zahteva iz inostranstva se očekuje iz zemalja na čije jezike je preveden sadržaj internet portala. Na ovaj način ljudi koji ne govore srpski jezik mogu lakše i jednostavnije da se informišu o radu Agencije i napretku restitucije u Srbiji.

Zvanične prevode možete pogledati na sledećoj internet adresi:
http://www.restitucija.gov.rs/

 

1.8.2012. Susret Patrijarha srpskog G. Irineja i predstavnika Agencije za restituciju

Njegova Svetost Patrijarh srpski G. Irinej primio je 31. jula 2012. godine u Srpskoj Patrijaršiji u Beogradu delegaciju Agencije za restituciju, koju su činili direktor Agencije g. Strahinja Sekulić i direktor Jedinice za konfesionalnu restituciju g. Vladimir Todorović.

Predstavnici Agencije upoznali su Patrijarha srpskog G. Irineja sa novim organizovanjem procesa restitucije u koji je uključen i povraćaj imovine Crkvama i verskim zajednicama.

Tekst je preuzet sa sajta www.spc.rs

 1.8.2012. Susret Patrijarha i predstavnika Agencije

 

13.07.2012. Obaveštenje o preseljenju

Obaveštavamo Vas da su poslovne prostorije Agencije za restituciju, područne jedinice Niš, trajno preseljene na novu adresu:

Bulevar Dr Zorana Đinđića 9
18000 Niš
Republika Srbija

 

Budva 11-15.6.2012.

Predstavnici Agencije za restituciju uzeli su aktivno učešće na XVIII Budvanskim pravničkim danima na temu „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“, gde su, uz pozitivne kritike najeminentnijih stučnjaka iz oblasti građanskog prava, izneli referat na temu „Denacionalizacija u Republici Srbiji“. Više o radu koautora Vladimira Todorovića, mr Siniše Rajića i Danijele Kožul možete pročitati u Zborniku radova sa savetovanja pravnika 11-15. jun 2012. godine Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, str. 87-106.

 

Preseljenje na novu lokaciju

Ovim Vas obaveštavamo da su poslovne prostorije Centralne jedinice i područne jedinice Beograd Agencije za restituciju, trajno preseljene iz dosadašnjih prostorija koje su se nalazile u Nemanjinoj br. 4 u Beogradu.

Nova adresa Centralne jedinice Agencije za restituciju se nalazi u ulici Masarikova br. 5 – VIII sprat

Nova adresa područne jedinice Beograd se nalazi u ulici Masarikova br. 5 – VII sprat

S tim u vezi, došlo je i do promene naših telefonskih brojeva. Brojeve možete pronaći na našoj veb prezentaciji pod opcijom KONTAKT.

 

Subotica 11.5.2012. godine

11. maja 2012. godine održana je usmena rasprava na licu mesta-u Subotici, u ul. Braće Radić br. 9, sa uviđajem predmetnih nepokretnosti, a koje u postupku restitucije potražuje Rimokatolička vjerska zajednica Subotica.

 Subotica 11.5.2012. godine

 Subotica 11.5.2012. godine

 

Studenica 26-27.4.2012. godine

Službena lica Agencije za restituciju boravila su 26. i 27. aprila 2012. godine u Studenici, gde je održana usmena rasprava na licu mesta, u predmetu po zahtevu Srpskog pravoslavnog manastira Studenica, kojom prilikom je izvršen i uviđaj predmetnih nepokretnosti.

 Studenica 26-27.4.2012. godine

 Studenica 26-27.4.2012. godine

 

Niš 18-20.4.2012. godine

Predstavnici Agencije za restituciju u saradnji sa Gradom Niša, od 18. do 20. aprila organizuju sastanke sa građanima u okviru pružanja stručne pomoći u postupku restitucije, u ulici Nikole Pašića, sala Gradske skupštine u Nišu.

 Niš 18-20.4.2012. godine

 Niš 18-20.4.2012. godine

 

Novi Sad 6 - 7.4.2012. godine

U Novom Sadu je 6. i 7. aprila 2012. godine održana obuka za zaposlene u Jednici za restituciju Novi Sad na temu „Deproprijetacija i restiticija u Srbiji“.

 Novi Sad 6 - 7.4.2012. godine

 Novi Sad 6 - 7.4.2012. godine

 

Sombor 31.3.2012. godine

Predstavnik Agencije za restituciju boravio je 31.3.2012. godine na poziv „Udruženja građana za povraćaj oduzete imovine na teritoriji opštine Sombor“, gde je prisutnim građanima bliže pojasnio način popune zahteva za vraćanje imovine, ukazao na dokaze koje je uz zahtev neophodno priložiti, gde ih eventualno treba potražiti (u slučaju da ih stranke još nisu pribavile), te odgovarao na pitanja zainteresovanih u vezi restitucije imovine.

 Sombor 31.3.2012. godine

 Sombor 31.3.2012. godine

 

Subotica, 25.3.2012. godine

Predstavnici Agencije za restituciju boravili su 25. marta 2012. godine u Subotici, na poziv „Udruženja za povrat oduzete imovine za Suboticu sa okolinom“, gde su prisutnim građanima bliže pojasnili način popune zahteva za vraćanje imovine, ukazali na dokaze koje je uz zahtev neophodno priložiti, gde ih eventualno treba potražiti (u slučaju da ih stranke još nisu pribavile), te odgovarali na pitanja zainteresovanih u vezi restitucije imovine.

 Subotica, 25.3.2012. godine

 Subotica, 25.3.2012. godine

 

Beograd 23.03.2012. godine

Direktor Agencije za restituciju dana 23.03.2012. godine gostovao u Privrednoj komori Beograda gde je organizovan okrugli sto na temu restitucija i Zakon o planiranju i izgradnji.

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja